Formidler

Praksis som del av mastergraden på Europeisk kultur ga meg både relevant arbeidserfaring og en nyttig attest å ta med videre i jobbsøkerprosessen, sier Aurora Jacobsen Evenshaug. Hun har i dag jobb som formidler på Jødisk museum Trondheim.

Bildet kan inneholde: briller, hår, briller, eyewear, øyenbryn.

Aurora Jacobsen Evenshaug

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

-  Mine viktigste oppgaver har vært å ha ansvar for, og utføre, museets formidlingsarbeid. Det har hovedsakelig bestått i å ha undervisningsopplegg for grupper som kommer til museet. Gruppene har bestått av mennesker i alle aldersgrupper, men størsteparten av de besøkende er elever fra grunnskolen. Jeg er den elevene møter, og som står for undervisningen de får ved museet. Arbeidet krever at jeg kan sette meg inn i en stor mengde kunnskap, om flere ulike emner. Jeg må også kunne formidle kunnskapen på en måte som er forståelig for gruppen jeg møter.

En annen viktig oppgave har vært å organisere nedleggelsen av snublesteiner i Norge nord for Dovre. Det har krevd evne til organisering og planlegging, kommunikasjon med de ulike aktørene involvert, å skrive taler til nedleggelsene og biografier til snublestein.no, og å lete fram informasjon om de personene snublesteinene har vært nedlagt for.

Jødisk museum Trondheim er et lite museum. Derfor må vi som jobber der, kunne ta oppgaver ut over stillingsbeskrivelsen. Jeg har fått prøve meg på de fleste av et museums oppgaver: arbeid med museets samling av dokumenter, fotografier og gjenstander, utvikling av digitale ressurser om jødisk historie, søknadsskriving, utvikling av utstillinger og samarbeid og møter med andre museer og institusjoner.

- Hva liker du best med jobben din?

Det er vanskelig å velge kun én ting, så jeg nevner tre: møtet med skoleelever og andre besøkende, og samtalene som kan oppstå med dem gjennom undervisningen. Muligheten til å jobbe med historie, museets samling og historiefaglige spørsmål. Å få jobbe med temaer som er viktige, og å få utføre en meningsfylt jobb: å formidle historien til de nordenfjelske jødene, og undervise om kritisk tenkning og forhåpentligvis motvirke antisemittiske fordommer.

- Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben? 

- Utdannelsen fra HF og idéhistorie har vist seg å være svært relevant for museumsjobben. Jeg får daglig bruke min historiefaglige bakgrunn og kunnskap: som formidler må jeg være forberedt på alle mulige spørsmål fra de besøkende. Om jeg ikke hadde den nøyaktige kunnskapen til å svare på et spørsmål, hadde jeg ofte kunnskap om f.eks. den historiske epoken spørsmålet dreide seg om, slik at jeg kunne trekke linjer og gi den besøkende et svar.

Jeg har også fått bruk for kunnskapen min om hvordan jeg finner fram til historisk informasjon og hvordan jeg vurderer kilder og deres troverdighet. I tillegg har det vært nyttig å kunne drøfte hvordan historien formidles. Her har min historiefilosofiske kunnskap vært til nytte.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Bli bevisst hva du kan og har lært ved HF. En humanistisk utdannelse gir kunnskap og ferdigheter man ikke får noe annet sted. Jeg vil også anbefale å ta et praksisemne, hvis du kan. Jeg var i praksis på Nasjonalbiblioteket, og det ga meg både nyttig kunnskap og øvelse, og en attest jeg kunne bruke i jobbsøking etter at mastergraden var levert.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 15. des. 2020 16:44 - Sist endret 15. des. 2020 16:44