Arkivar

Du trenger ikke vite hva du skal «bli» fra første semester, men start tidlig med å skaffe deg erfaring utenfor studiet! Si ja til muligheter som dukker opp, selv om det krever at du må ut av komfortsonen, sier Mari Ringnes Gløtberget som har en master i Europeisk kultur.

Bildet kan inneholde: briller, hår, briller, eyewear, øyenbryn.

Mari Ringnes Gløtberget

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

-  Jeg jobber i et prosjekt med samlingen etter Stiftelsen Norsk Handelsmuseum og Norsk Reklamemuseum. Oppgavene består i å ordne, emballere og registrere papirarkiv og foto fra denne samlingen. Da store deler av materialet skal flyttes innebærer jobben også forberedelser knyttet til denne prosessen. I tillegg lager jeg innhold til sosiale medier, basert på spennende funn jeg gjør underveis. Jeg har også skrevet et par artikler om prosjektet og materialet jeg jobber med.

- Hva liker du best med jobben din?

Det beste med jobben er å få dykke ned i en historisk samling og bli så godt kjent med innholdet som jeg gjør. Gjennom å jobbe innenfor et prosjekt får jeg følge hele prosessen, fra arkivene blir pakket ut til de står ferdig registrert og oppstilt i magasinet. Jeg synes også det er spennende å få lære meg forskjellige digitale registreringsverktøy, og å kunne kombinere forvaltnings- og formidlingsoppgaver.

- Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben? 

- Som student ved HF utvikler man evner til å tilegne seg og bearbeide mye kunnskap på kort tid, samt å trekke ut relevant informasjon fra litteratur og historiske kilder. Dette har jeg daglig nytte av når jeg skal identifisere og kategorisere store mengder arkiv og foto. Videre er fagkunnskapen jeg har med meg fra studiet svært verdifull i forståelsen av materialet i en større kontekst. Fra studiene er jeg også godt vant med å måtte strukturere egen arbeidshverdag, noe som kommer godt med da jobben min krever mye selvstendighet.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Du trenger ikke vite hva du skal «bli» fra første semester, men start tidlig med å skaffe deg erfaring utenfor studiet! Si ja til muligheter som dukker opp, selv om det krever at du må ut av komfortsonen. Deltidsjobber og verv er gyldne sjanser til å vokse faglig og personlig, og til å bygge nettverk. Bruk dette nettverket! Ikke vent på stillingsutlysninger, men vær proaktiv og kontakt arbeidsgivere direkte. Ved å vise interesse, være blid og villig til å gjøre en jobb, kommer du langt. Veien ut i arbeidslivet blir dessuten mer spennende hvis du tør å flytte litt på deg i begynnelsen. Dette vil gi deg nye perspektiver, unike erfaringer og kanskje også venner for livet.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 23. okt. 2020 13:45 - Sist endret 11. mars 2021 14:30