Malerikonservator

Konservator-studiet har gitt Nina Kjølsen Jernæs en solid bagasje i form av yrkesetikk. Dette er helt nødvendig innsikt når du skal jobbe med uerstattelige kunstgjenstander.

Nina Kjølsen Jernæs

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Mitt arbeid på NIKU har hovedsakelig fokus på praktisk rettet arbeid knyttet til tilstandsvurdering og behandling av bemalt kunst. Ved befaring undersøker jeg gjenstanden som har behov for konservering. Jeg ser på hva som bør gjøres, hvordan det bør gjøres, hvor lang tid dette tar og hva det koster å få det gjort. Ved selve konserveringsarbeidet er de viktigste oppgavene å sørge for at jeg velger riktig metode og materialer for oppgaven. Fagets etiske prinsipper er viktige holdepunkter når vi vurderer.

- Hva liker du best med jobben din?

- Konserveringsavdelingens arbeid på NIKU baseres på innkommende prosjekter, vi utvikler forskningssøknader knyttet til faget og driver akkvisisjon for ulike typer oppdrag. Derfor er det stor variasjon i type oppdragsgivere og prosjekter. Variasjonen i arbeidet setter jeg stor pris på. Jeg har arbeidet med store prosjekter som konservering av kirkeinventar i stavkirker, samt konservering av malerier fra Oscarshall Slott, til mindre prosjekter som samtidskunst og enkeltstående privateide malerier. Hvert prosjekt gir nye utfordringer, og jeg blir aldri utlært. NIKU er også et forskningsinstitutt med muligheter for å fordype seg i spesielt interessante problemstillinger. Du får mulighet til å skrive fagartikler, noe jeg setter stor pris på.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- Uten mastergrad i malerikonservering hadde jeg ikke kunnet arbeide som konservator. Idag stilles det formelle krav til søkere for å sikre kunnskap og kvalitet på arbeidet som blir utført på uerstattelige gjenstander. På studiet har vi fått solid bagasje i form av fagets etiske retningslinjer. Fag som kjemi og kunsthistorie er viktige for å bygge opp om konkret kunnskap om materialvalg ved konservering og stilhistorie. I tillegg læres grunnleggende kunnskap om analysemetoder, teknologiske hjelpemidler, kunnskap om pigmenter og lyspåvirkning, samt generell praktisk, håndverksmessig erfaring som er helt nødvendig i arbeidslivet.
- Studiet har også lært meg å orientere meg i faglitteratur. NIKU har muligheter for forskning, og masteroppgavens særlige skriveprosess kan vedlikeholdes og forbedres ved at man skriver artikler og utfyllende rapporter med jevne mellomrom.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Engasjer deg! Dette er et smalt fag med et lite fagmiljø. Studenter som brenner for faget, engasjerer seg i frivillige verv og får et nettverk vil kunne ha et fortrinn ved søknad om jobb etter studiene. Det finnes muligheter for sommerjobb, deltidsstillinger og prosjektarbeid, dette bør du oppsøke. Jo mer erfaring du får desto bedre blir du. Bredde i faget er også viktig for å bygge seg opp en liten kunnskapsbank.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30