Kommunikasjonsrådgiver

Skaff deg relevant arbeidserfaring mens du studerer! Praksis underveis gjorde at jeg sikret meg jobb to måneder før jeg ble ferdig med graden, forteller Alexander Kielland Krag. Han har en master i retorikk og språklig kommunikasjon og jobber ved Design og arkitektur Norge (DOGA).

Alexander Kielland Krag. Foto: Eirik Evjen / Design og arkitektur Norge

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

- Jeg er ansvarlig for DOGAs digitale kommunikasjon og digitale strategi. Det betyr at jeg jobber med hvordan, hvorfor og hva vi distribuerer av innhold i ulike kanaler. Jeg jobber med utforming av innhold, rådgivning rundt bruk av digitale kanaler og utvikling av nettsider og verktøy.

- Hva liker du best med jobben din?

At jeg får jobbe både operativt og strategisk. Arbeidsdagen min består like gjerne av produksjon av innhold som møter, rådgivning rundt digital kommunikasjon og utvikling av digitale løsninger.  

- Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben? 

- Retorikk og språklig kommunikasjon spisset meg inn mot kommunikasjonsfaget, som har vært veldig viktig for min karriere til nå. Jeg skrev masteroppgave om visuell retorikk, og en viktig del av arbeidet mitt er å jobbe med hvordan vi kan bruke visuelle virkemidler i digitale kanaler for å skape bedre budskap. Samtidig er en stor del av jobben min å være en rådgiver rundt kommunikasjon og utvikling av digitale løsninger. Til det arbeidet kommer det godt med å kunne legge frem tanker og avgjørelser på en måte som overbeviser og forankrer. 

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Skaff deg relevant erfaring i studietiden. Jeg jobbet både i PR-byrå, mediebyrå og i praksis i Posten Norge mens jeg studerte. Praksisen i Posten Norge ble utvidet til å bli min arbeidsplass under hele masterstudiet mitt, og det ga faglig trygghet å bruke teorien fra universitetet i praksis. Arbeidserfaringen min gjorde at jeg sikret meg jobb to måneder før jeg ble ferdig med mastergraden.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 1. nov. 2018 14:51 - Sist endret 11. mars 2021 14:30