Malerikonservator

Jobben som malerikonservator krever både håndverksmessige ferdigheter og teoretisk innsikt. Prøv derfor å skaffe deg praktisk erfaring i form av relevante ekstrajobber, oppfordrer Hilde Smedstad Moore, som er malerikonservator ved Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger.

Hilde Smedstad Moore

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Jeg jobber for det meste med tilstandsvurdering og behandling av bemalte gjenstander som er i offentlig eie. Jeg jobber mye med kirkekunst og for tiden jobber vi med det flotte kirkeinventaret i Mariakirken i Bergen. Vi har også et samarbeid med Stavanger kunstmuseum hvor vi tilstandsvurderer malerier for utlån og innlån, samt behandler malerier fra deres samling. En del av jobben er også fargesundersøkelser av fredede bygninger. 

- Hva liker du best med jobben din?

- Jeg har mange varierte arbeidsoppgaver hvor jeg får bred erfaring innenfor mitt fagfelt. Jeg blir godt kjent med mye av Norges vakreste kirkekunst, særlig 1600-talls kirkekunst fra Bergen og Stavangerregionen. Jeg får også jobbe med mange forskjellige malerier fra Stavanger kunstmuseums samling. 

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- Utdanningen er vel i utgangspunktet relevant på alle måter og jeg bruker mye av det vi lærte gjennom studiene. 

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Skaff deg relevante ekstrajobber. Det er liten tid til det håndverksmessige i studiene og det kan derfor være lurt å få opparbeidet seg litt mer praktisk erfaring.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30