Produsentassistent

Jeg kan bidra med andre synsvinkler og analytiske tilnærminger i en bransje hvor mange har en mer praktisk utdannelse, sier Karete Olsen. Hun har en bachelor i medievitenskap og jobber i Filmkameratene.

Karete Olsen

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Filmkameratene er et av Norges største produksjonsselskaper innenfor film og tv og jeg har en utrolig variert jobb hvor jeg får være med på mye spennende og hvor jeg hele tiden lærer noe nytt. Noen av tingene jeg gjør er å utarbeide søknader, ha ansvar for sosiale medier, jobber med premierearrangement, håndtere fakturaer, bestille reiser og ikke minst leser jeg mye manus. Jeg gjør med andre ord veldig mye forskjellig.

- Hva liker du best med jobben din?

Det jeg liker aller best med jobben min er at jeg trives utrolig godt. Jeg har fått veldig mye ansvar på kort tid og jeg får være med på utrolig mange spennende møter og arrangementer. Jeg har alltid drømt om å ha en jobb som faktisk er gøy, og det har jeg helt klart fått.

- Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben? 

I filmbransjen har mange en mer praktisk utdannelse og jeg har sett på det som en berikelse å ha en litt mer teoretisk utdannelse. Jeg kan da bidra med andre synsvinkler, og tenker mer analytisk enn hva jeg kanskje ville gjort om jeg ikke hadde denne erfaringen fra studiene. Jeg var også så heldig å få ta praksisemnet siste året på bachelor og da jobbet jeg to måneder hos NRK Analyse. Dette har jeg fått masse ut av og det var et emne som var veldig arbeidslivsrettet. I tillegg til at vi var ute i praksis kom det eksterne foredragsholdere til undervisningen, vi lærte å lage bra CV og vi holdt presentasjoner for hverandre. Et emne jeg skulle ønske at alle på medievitenskap kunne delta på.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- I et mylder av bachelor- og masterstudenter er det viktig å skille seg litt ut. Dette kan man gjøre med å være med i en studentforening, jobbe frivillig i en relevant jobb ved siden av studiene eller ta diverse kurs. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har en del interessante kurs. Jeg har selv gjort alle disse tingene og var blant annet med på å starte studentforeningen Viadukt som holder mange spennende og relevante foredrag. Det er fullt mulig å få til disse tingene ved siden av studiene, det er verdifull erfaring og ikke minst veldig sosialt.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 19. mars 2018 15:55 - Sist endret 11. mars 2021 14:30