Leder seksjon for kulturhistorie/Arkeolog

Museumsarbeid er variert og jeg kan være både akademiker og praktiker, sier Kristian Reinfjord. På Anno museum, Domkirkeodden jobber han innenfor sitt interessefelt; norsk middelalder, kulturhistorie og bygningsvern.

Kristian Reinfjord

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

- Forskning og samlingsforvaltning av Domkirkeoddens samlinger som består av middelalderruiner og arkeologiske gjenstander, samt en stor kulturhistorisk samling og bygdemuseum for Hedmarken. Min seksjon tilrettelegger for innhold i museets formidling i utstilling og publikasjon, og legger premisser for istandsetting av museets antikvariske bygninger. Jeg leder istandsettingen av Hamar bispeborg som er en del av Riksantikvarens ruinprosjekt. Domkirkeodden eier og forvalter både Hamarkaupangen som er et automatisk fredet kulturminne, og en del fredete bygninger, så jeg har mye kontakt mot kulturminneforvaltningen. Jeg har også personalansvar for noen sjeler.

- Hva liker du best med jobben din?

Jobben er en selvstendig stilling i et kreativt miljø innenfor mine interesser som er norsk middelalder, kulturhistorie og bygningsvern. I og med at jeg kommer fra området som er museets nedslagsfelt føler jeg jobben som meningsfylt, da jeg er med på å skrive og formidle «min egen» historie. Museumsarbeid er variert og jeg kan være både akademiker og praktiker.

- Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben? 

- Først og fremst er det arkeologiske håndverket og gjenstandskunnskapen relevant. Arkeologi er ganske konkret med tanke på arbeid, og utdanningen gav et utgangspunkt for å videreutvikle seg som fagperson gjennom praksis. På HF lærte jeg også å tenke analytisk og strukturert, noe som har vært svært relevant både i arbeid på museum og i kulturminneforvaltningen. Evnen til raskt å tilegne seg ny kunnskap, strukturere denne og benytte den i nye sammenhenger er en viktig del av HF-utdannelsen. Store deler av utdanningen gjennomførte jeg i Roma på det norske institutt, og erfaringer med internasjonale og tverrfaglige fagmiljø var av stor betydning.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Behold engasjementet for faget og ikke glem hvorfor du interesserte deg for arkeologi i utgangspunktet! Få jobberfaring tidlig i relevante bedrifter allerede i studietiden. Opparbeid nettverk og jobb gjerne gratis i begynnelsen. For jobb som arkeolog eller i museum er det en fordel å publisere, både i fagfellevurderte tidsskrift og populærvitenskapelig. Resultater er bra å vise til. Ha et bredt interessefelt og gjør jobber som i starten ikke fremstår som like interessante, men som kan føre til kontakter, erfaringer eller nettverk som du senere kan trekke veksel på. Det er mange om beinet i vår bransje og mange er svært dyktige. Vær en hyggelig omgjengelig person som folk vil samarbeide med. Ikke sitt og vent på en jobbutlysning eller at noen skal ringe deg for en jobb, men vær proaktiv og spør om din kompetanse er interessant.    

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 20. nov. 2017 09:50 - Sist endret 11. mars 2021 14:30