Feltleder

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene mine som arkeolog. Jeg jobber både innen- og utendørs, og med oppgaver som setter både hode og kropp i sving, sier Anette Sand-Eriksen, som er feltleder ved Kulturhistorisk museum.

Anette Sand-Eriksen

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Kort oppsummert er det å forberede, gjennomføre og avslutte arkeologiske undersøkelser. Dette innebærer alt fra den spennende, men krevende feltsesongen der gjenstander og aktiviteter blir gravd frem og dokumentert, til behandlingen av dette materialet i ettertid. Denne delen er likså spennende, siden det er her man først får mulighet til å se ordentlig på gjenstands- og dokumentasjonsmaterialet. Her skal blant annet prøver sendes inn til ulike analyser, feltdokumentasjonen gjennomgås og bearbeides, og til slutt skal resultatene tolkes og alle trådene samles i en rapport. I tillegg er formidling en viktig del av jobben. Dette kan være alt fra å informere nysgjerrige forbipasserende om hva vi graver etter eller ha en organisert omvisning, til å skrive artikler og ulike innlegg. 

– Hva liker du best med jobben din?

Det er uten tvil variasjonen! For som arkeolog jobber du både innen- og utendørs, og med oppgaver som setter både hode og kropp i sving. I tillegg reiser man mye, og får dermed sett og opplevd mye. Alt mens man undersøker alle slags spor etter menneskelige aktiviteter, og det er jo gjennom disse sporene vi lærer forhistorien å kjenne. Grovt sett dreier det seg gjerne om bidrag til det større historiebildet og de lange linjene, men som arkeolog får man også muligheten til å komme nærmere individet. Å få en følelse av mennesket bak det du har funnet kan være ganske spesielt.

– Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben? 

Det har oppholdt seg mennesker i Norge i over 10 000 år - dette er veldig mange år med historie fortalt gjennom det menneskene etterlot seg. Det er umulig å kunne eller i det hele tatt ha kjennskap til absolutt alt, og som arkeolog lærer man derfor utrolig mye gjennom praksis. Det finnes derimot en del forutsetninger for å kunne gjøre en god jobb, og utdanninga fra HF ga meg den kompetansen. Jeg har hatt spesielt stor nytte av den når det kommer til å finne og hente ut nødvendig informasjon, og uten dette hadde det ikke vært mulig for meg å sette dataene inn i en større sammenheng - forskningsmessig så vel som faghistorisk. Dette innebærer for eksempel konkret kunnskap om typologi og tidsperioder, et vidt bakteppe av teori og metode, og ikke minst kildekritikk. 

– Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Bygg et nettverk, både hos dine medstudenter og allerede «etablerte» arkeologer. Å delta på faglige (og sosiale) arrangementer, seminar og kurs er en ypperlig måte å knytte bekjentskaper. For selv om arkeologimiljøet ikke er det største så er det relativt hard konkurranse, så oppsøk gjerne folk og opparbeid deg erfaring.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 3. jan. 2018 13:55 - Sist endret 11. mars 2021 14:30