Gallerieier og daglig leder

Se så mye kunst som mulig! Oppsøk museer og gallerier for å få innsikt, anbefaler Tuva T. Trønsdal. Hun har en bachelor i kunsthistorie og eier og driver Galleri Golsa.

Tuva Trondsdatter Trønsdal. Foto: Julianne Leikanger

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

- Den viktigste oppgaven med jobben jeg gjør er å øke den generelle interessen for kunst. Uten besøkende eller interesserte er det ikke noe poeng for oss å drive galleriet. Med dette tar  jeg selvfølgelig utgangspunkt i at vi ønsker å formidle viktige, dagsaktuelle og interessante kunstnerskap. Med andre ord ønsker jeg å senke terskelen uten å gå i kompromiss med den kunstneriske kvaliteten.

- Hva liker du best med jobben din?

Jeg møter veldig mange spennende og ulike mennesker gjennom jobben. Det er dialogen med kunstnere eller andre kunst-  og kulturinteresserte, som helt klart  er noe  av det  jeg liker best. Møtene med mennesker som ser på verden litt annerledes og utfordrer hvordan man tenker er viktig for meg personlig, men også for utviklingen av galleriet. I tillegg er hverdagen min veldig variert. Den kan bestå av blant annet økonomi, toll- og transportutfordringer, kulturpolitikk,       vasking, maling, eventplanlegging, webutvikling, kuratering og reising tilknyttet kunstmesser  eller studiobesøk. Det er spennende å ha en så variert hverdag.

- Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben? 

- Det viktigste jeg lærte på studiene var å se. For meg er det å se helt essensielt. Dette lærte jeg spesielt da jeg studerte barokk- og renessansekunst ved Det norske instituttet i Roma. Selv om jeg      i dag arbeider med samtidskunst, lærte jeg under oppholdene i Roma å observere og delta i kunstverket på en helt annen måte enn tidligere.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Jeg anbefaler alle å se så mye kunst som mulig! Oppsøk galleriene, museene og andre kunstinstitusjoner for å få innsikt i hva som forgår. Det handler ikke bare om å få innsikt i den faglige siden, men også en idé om hvilke jobber som finnes der ute. Man opparbeider seg fort et større nettverk som kan komme godt med siden.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 21. jan. 2019 14:41 - Sist endret 11. mars 2021 14:30