Programansvarlig

Vil du jobbe utadretta med kultur er det å bli kjent med andre som er interessert i det samme gull verdt, anbefaler Helene Heger Voldner. Hun har master i allmenn litteraturvitenskap og jobber ved Furuset bibliotek og aktivitetshus.

Helene Heger Voldner

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

- Jeg har ansvar for programmet på Furuset bibliotek og aktivitetshus (Fubiak), som er et kulturhus på Furuset i Groruddalen med bibliotek, frivilligsentral, ungdomsklubb og en egen kafe. Vi har 350.000 besøkende årlig, og flere hundre arrangementer i året. Min jobb er å sørge for at vi har et program som er relevant og interessant for publikummet vårt, uavhengig av alder og bakgrunn. Det er ganske krevende, men utrolig morsomt og lærerikt.

Vi har alt fra litterære arrangementer som bokbad og samtaler, debatter, konserter, frivilligarrangementer og arrangementer for ungdom, og vi er flere på huset som booker, planlegger og gjennomfører arrangementene. Sammen med programteamet sørger jeg for at vi har gode formidlingsaktiviteter, prosjekter og arrangementer som bidrar til å skape et godt sted å være, og til å utvikle Fubiak som møteplass og kultursentrum i Groruddalen, og som en del av kulturtilbudet i Oslo

- Hva liker du best med jobben din?

Ingen dag er lik på Fubiak. Det er aktivitet hele dagen, det er nye folk, nye ideer og nye prosjekter som jobbes fram, og noe av det morsomste er hele tiden å prøve å se hva som er behovet framover, hvilke arrangementer og prosjekter som blir viktige, og hvordan vi jobber med formidling på en måte som treffer publikum. Så prøver vi å gjøre mer av det som funker, og endre det som ikke funker.

- Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben? 

- Noe av det viktigste jeg har med meg fra HF og Blindern er alle de kontaktene jeg knyttet i løpet av studietida. Gjennom blant annet Litteratur på Blå, fikk jeg tidlig kontakter inn i kulturlivet i Oslo, og det nettverket utvider jeg fremdeles. Når jeg skal lage litteraturarrangementer er det å kjenne til hva som skjer rundt oss til stor hjelp, i tillegg til at jeg har en referanseramme jeg kan falle tilbake på med litteraturvitenskapen som bakgrunn når jeg lager litteraturarrangementer.

Med prosjektutvikling og kulturarbeid kommer også søknads- og rapportskriving, og da er det å ha erfaring fra skrivearbeid veldig nyttig. Jeg både leser og skriver mye i jobben, og det å kunne både lese og produsere tekst kjapt, og analysere innholdet raskt, kommer veldig godt med.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Vær aktiv, bli med i tidsskrifter, studentmiljøer, eller det som finnes. Vil du jobbe utadretta med kultur er det å bli kjent med andre som er interessert i det samme gull verdt. Jeg hadde relevante jobber ved siden av studiene gjennom flere år, og hadde permisjon fra masteren for å jobbe som prosjektleder for Oslo bokfestival. Det ga meg igjen gode muligheter videre, og jeg er veldig glad jeg gjorde det i stedet for å gjøre ferdig masteren først. Siden jeg alltid har likt språk og litteratur har både studier og jobber vært både jobb og hobby. Jeg har nok dermed hatt lav terskel for å gjøre mange ting samtidig, men det er kanskje også et råd: Gjør ting som gjør deg glad!

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 29. nov. 2018 13:15 - Sist endret 11. mars 2021 14:30