Konservator arkeologisk materiale

Store deler av det jeg lærte under utdanningen er direkte relevant for mine arbeidsoppgaver ved museet, sier Ruben With, som har en mastergrad i gjenstandskonservering.

Ruben With

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Ved museet har jeg det overordnede ansvaret for konservering av nye funn fra de arkeologiske undersøkelsene. Dette innebærer samarbeid med prosjektleder og forberedelser i forkant av undersøkelsene, kontinuerlig kommunikasjon med feltpersonale og rådgivning gjennom sesongen, og videre samarbeid etter avsluttet felt. I tillegg til selve behandlingen av gjenstandene, fotodokumentasjon og pakking, undersøkes også materialet ved bruk av røntgen, mikroskopi, samt kjemiske analyseteknikker som FT-IR, SEM-EDS og XRF, ofte i samarbeid med kjemiker. Materialene jeg jobber med kan være alt fra tre, bein og lær til ulike metaller, keramikk og glass.

– Hva liker du best med jobben din?

I jobben som konservator for arkeologisk materiale er det stor variasjon i arbeidsoppgaver, hvilke materialer og gjenstander det arbeides med. Dette bidrar til spennende utfordringer, at få dager er like og et stort potensiale for læring og faglig utvikling. Hver sesong bringer muligheter for nye, spennende funn, og det er nok prosessen fra da materialet kommer inn, hvor man undersøker, avdekker informasjon og renser frem gjenstanden som er det beste med jobben. I tillegg samarbeider man med kolleger fra andre fagfelt og får dermed også muligheten til å opparbeide en bedre og bredere forståelse for gjenstandene og deres arkeologiske kontekst.

– Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben? 

Store deler av det jeg lærte under utdanningen er direkte relevant for mine arbeidsoppgaver ved museet, og i tillegg er det å kunne finne, vurdere og bruke informasjon tilgjengelig i litteraturen helt nødvendig.

– Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Oppsøk relevant erfaring, skap et nettverk og vær gjerne litt frempå.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 17. jan. 2018 08:54 - Sist endret 11. mars 2021 14:30