NLU language specialist, språkhistorisk konsulent og transkribør

I alle tre jobbene har jeg mulighet til å bruke språkferdighetene mine på vidt ulike måter. Lingvistikkstudiet har vist meg bredden i språk, og dette perspektivet er helt essensielt, sier André Nilsson Dannevig. 

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, øyenbryn, hake.

André Nilsson Dannevig. Foto: Nadia Frantsen / UiO

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– For øyeblikket har jeg tre jobber, og arbeidet mitt i de tre er ganske forskjellig, men samtidig relevant for studiet.

Jeg jobber fulltid i Cerence med en taleassistent til biler. Mitt ansvar er innen natural language understanding (NLU). Jeg sørger med andre ord for at assistenten forstår hva brukeren vil, slik at den kan utføre spesifikke handlinger, som å skru på en vifte eller sette på musikk. Dette gjør jeg ved å skrive det som heter grammatikker, delvis i kode. Grammatikker består av ulike typer regler som bestemmer hvordan brukerens ytringer skal forstås, og disse må til en viss grad skrives og vedlikeholdes av lingvister.

Siden 2018 har jeg også vært språkhistorisk konsulent på HBO Nordics Beforeigners, et norsk science fiction-drama produsert av Rubicon. Serien handler om innvandrere fra fortiden, kalt «fremvandrere», som kommer fra de tre ulike periodene steinalderen, vikingtiden og 1800-tallet. Det er språket fra den siste perioden jeg har hatt hovedansvaret for. I hovedsak har jeg tilpasset replikkene til karakterene fra 1800-tallet, slik at de lyder så autentisk som mulig. Jeg har jobbet tett med manusforfatterne og skuespillerne for å få dette til å fungere best mulig på skjermen.

I tillegg har jeg en deltidsstilling som transkribør for Nasjonalbibliotekets språkbank, en ressurs som brukes til forskning og i språkteknologi.

– Hva liker du best med jobben din?

– I alle tre jobbene har jeg mulighet til å bruke språkferdighetene mine på vidt ulike måter: fra å analysere tale og bygge opp logiske systemer i en programvare til å nå et bredt publikum med et kreativt stykke språkarbeid i Beforeigners. Jeg setter pris på at jeg får jobbe med mange veldig dyktige mennesker, som alle bidrar til å gjøre mitt arbeid bedre, og at jeg kan gjøre og ferdigstille flere små og ulike oppgaver hver dag, noe som er veldig tilfredsstillende. Det er også flott å vite at det ikke bare er jeg som liker jobben min, men også alle de menneskene som på en eller annen måte kan dra nytte av det jeg har gjort.

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

  – Lingvistikkstudiet har vist meg bredden i språk, og dette perspektivet har vært helt essensielt i alle jobbene mine. Selv om det å kode grammatikker er noe ganske annet enn å forsøke å gjenskape en dialekt som ikke har vært snakket på 150 år, har studiet gitt meg fundamentet jeg løser alle problemene fra. En viktig del av dette fundamentet er ulike analytiske ferdigheter, som det å være kritisk til forskjellige typer data, som jeg bruker hver dag for å gjøre mitt eget og andres arbeid bedre.

–  Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– For det første er det nyttig og hyggelig å bli kjent med folk på studiet og si ja til mange ulike engasjement på universitetet og utenfor – både faglige og sosiale. Mitt nettverk har anbefalt meg jobber og sørget for å være gode referanser, noe som har gitt meg muligheten til å gjøre mer med lingvistikkfaget enn jeg trodde var mulig. Lingvistikkmiljøet i Norge er lite, så det er aldri dumt å kjenne folk!

For det andre er det mange rekrutterere fra ulike selskap i Norge og utenfor som bruker LinkedIn for å finne jobbkandidater. Jeg har selv fått flere tilbud der, og uten en god LinkedIn-profil, kan man gå glipp av mange muligheter. Lag en profil som både støtter engelsk og norsk, så er du lettere å finne.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 11. jan. 2021 11:42 - Sist endret 11. mars 2021 14:30