Gründer og rådgiver

Bruk oppgaveskrivingen strategisk og snakk med folk der du ønsker å jobbe. Å bygge nettverk er kjempeviktig, oppfordrer Marianne Hafstad. Hun har master i retorikk og er en av fem gründere av Retorikkbyrået AS.

Marianne Hafstad

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Retorikkbyrået er et kollegium bestående av fem stykker, så noe tid går med til koordinering av prosjekter, og møtevirksomhet. Som selvstendig næringsdrivende må jeg være med i alle prosesser internt, og eksternt. Det viktigste oppgavene nå som vi fortsatt er relativt ferske er å selge oss inn til ulike kunder, dette gjør vi gjennom konferanser, nettverksmøter osv. Når har sikret oss prosjekter, er det retorisk analyse av tekster som er gjelder. Vi jobber også med å skrive tekster for kunder i tillegg til kurs og foredragsvirksomhet.

I tillegg til jobben i Retorikkbyrået er jeg for tiden også vikar og emneansvarlig på et av retorikkemnene på bachelor - RETKOM1102.

– Hva liker du best med jobben din?

– Det at jeg har en variert arbeidsdag er det jeg liker aller best. Jeg synes det er spennende å reise rundt og snakke med kunder, og potensielle kunder. Jeg føler meg også heldig som får bruke faget mitt, retorikken, aktivt i hverdagen. Det at vi er fem medstudenter fra masterstudiet, gjør at vi får bevart fagfellesskapet, og det setter jeg utrolig stor pris på.

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

  – Alt vi gjør i Retorikkbyrået er tuftet på den faglige kunnskapen fra studiet. Det har også vært vårt mål, å gjøre utdannelsen relevant. Mange i kommunikasjonsbransjen mener et 14 dagers kommunikasjonskurs er nok til å løse kompliserte kommunikasjonsoppdrag. Vi vet at språk er så mye mer, og gjennom grundige analyser kan vi si noe om hvorfor språket virker i en konkret situasjon, evt. ikke virker, og vi ser at det er stor interesse for faget vårt når vi snakker med kunder.

– Hva er ditt beste tips til studenter for jobbmuligheter etter studiene?

– Jeg anbefaler alle å ta et prosjektemne, hvis alternativet er mulig. Gjennom prosjektemnet RETKOM3104 fikk jeg muligheten til å jobbe på et oppdrag for UDI, som varte et helt semester. Her fikk vi svært nyttig arbeidserfaring. I tillegg anbefaler jeg å bruke oppgaveskrivingen strategisk, snakk med folk der du ønsker å jobbe, nettverk er kjempeviktig, og det finnes også en rekke interessenettverk, hvor du kan melde deg på og knytte kontakter med spennende miljøer. Jeg skrev masteroppgave om kommunikasjon av samfunnsansvar, og oppsøkte i den forbindelse CSR-Norge, et nettverk som ga mye nyttig informasjon, og tilgang til kontaktpersoner som har vært viktige i ettertid.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31