English version of this page

Produkt-designer/utvikler

"Begynn å lete etter jobb i god tid før du er ferdig med studiene!" er Jonis tips til nye studenter.

Portrettfoto, kvinne, brunt hår, langt hår, smiler, sitter, café

Joni Mok

Foto: Privat

– Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– De viktigste arbeidsoppgavene i min jobb er prototyping, å gjøre kvalitative undersøkelser og analyser, videografi og utforming av tekniske spesifikasjoner.

– Hva liker du best med jobben din?

– Det jeg liker best med jobben min er variasjonen i arbeidsoppgaver og menneskene jeg jobber med.

– Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Utdanningen min hjelper meg å organisere og analysere komplekse og ulike kilder til teknisk informasjon og data. Den har også lært meg å bruke kreativitet for å løse komplekse problemer som involverer både mennesker og systemer.

– Hva er ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Jeg vil si at det viktigste er å velge et prosjekt som tillater deg å vise frem hva du er best til og mest interessert i. Slik kan du gi nye arbeidsgivere et intrykk av hvem du er. I tillegg, begynn å lete etter jobb i god tid før du er ferdig med studiene!

 

Joni Mok

Fag:
Music, Communication and Technology

Grad:
Master

Uteksaminert: 
2022

Stilling:
Produkt-designer/utvikler

Arbeidsgiver:
ASIMUT software ApS (asimut.com), Aarhus, Danmark

Flere karriereintervjuer

Av Elisabeth L. Barlaug
Publisert 9. sep. 2022 10:36 - Sist endret 24. nov. 2022 16:48