Forretningsutvikler og UX-skribent

Det er flere prinsipper og metoder fra retorikkfaget som jeg bruker hver dag, sier Andrea Othilie Rognan. Hun jobber som forretningsutvikler og UX-skribent i Sopra Steria. Andrea har master i retorikk og språklig kommunikasjon og bachelor i medievitenskap.

Andrea Othilie Rognan

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Jeg skriver og forbedrer tekster. Det er den viktigste oppgaven jeg har, både i prosjekt og når jeg jobber internt i Sopra Steria. Når jeg er ute som konsulent i et prosjekt, skriver jeg mest for produktet vi lager sammen. Det kan gå ut på å formulere små og korte hjelpetekster i et datasystem, skrive hele dialogen i en chatbot eller redigere veiledninger på en nettside som skal hjelpe deg å forstå byråkratiske prosesser. I tillegg til å skrive, er jeg blant annet med på å lage prototyper og brukerteste produkter. Når jeg jobber internt, skriver jeg på tilbud og gjør mye språkvask.

Jeg er ansatt som UX-skribent og klarspråksekspert. UX er forkortelsen for User Experience, på norsk snakker vi gjerne om brukeropplevelse og brukervennlighet. Det betyr at tekstene jeg skriver alltid skal være lette å finne, forstå og bruke. I og med at jeg jobber i et IT-selskap, er de fleste tekstene jeg skriver digitale.

I tillegg er jeg forretningsutvikler i samtaledesign, eller Conversational Design. Samtaledesign er en samlebetegnelse for hvordan vi jobber med innholdsstrategi, skriveprosessen, brukertesting, tone og stil i for eksempel chatboter eller smarte assistenter. Å være forretningsutvikler betyr at jeg har ansvar for å bygge opp et nytt fagområde i avdelingen min, med metoder og designprinsipper vi følger. Jeg skal også sørge for at design er en del av alle prosjektene vi jobber med.

– Hva liker du best med jobben din?

– Det jeg liker best ved å jobbe med tekst og være konsulent er variasjonen. Det er sjeldent at jeg jobber med bare ett tema så fryktelig lenge. Jeg må stadig sette meg inn i nye og komplekse fagområder eller bransjer, samtidig som at jeg skal forklare alt på en enkel måte for de som skal lese tekstene mine.

Det hjelper også at jeg er en del av en stor designavdeling, med over 60 flinke folk. Jeg samarbeider med tjenestedesignere, grafiske designere, interaksjonsdesignere, utviklere og forretningsrådgivere hver dag. Den tverrfagligheten var viktig for meg da jeg skulle velge jobb.

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

  – En humanistisk grad med vekt på tekstanalyse har vært viktig for å kunne jobbe med mange komplekse temaer og bidra med kritisk analyse i et prosjekt. Mye av det jeg lærte på HF, tenkte jeg ikke over før jeg startet å jobbe. Jeg tok for eksempel samtaleanalyse både som bachelor- og masteremne. Nå når jeg jobber med tekster i interaksjonsdesign og samtaledesign, har dette hatt overraskende direkte nytte. Det er flere prinsipper og metoder fra retorikkfaget som jeg bruker nesten hver dag.

–  Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Mitt tips er å ta kunnskapen i bruk mens du studerer og få erfaring. Jeg var aktiv i flere studentforeninger under studiene: Oslo student-TV, Argument studenttidsskrift og Det norske studentersamfund. Der lærte jeg å bruke alt jeg hadde lært i praksis. Samtidig fikk jeg mulighet til å prøve meg som leder og bestemme rammene for arbeidet selv. Den friheten betydde mye.

Både bachelor- og mastergraden min ga meg mulighet til å være praktikant. Det er kanskje noe av det smarteste jeg har gjort. Den bratte læringskurven, de store mulighetene og ansvaret som kommer med en praksisplass, er noe man ellers kanskje ikke erfarer før etter flere år i arbeidslivet. Det er fint å få en tjuvstart. Du får testet deg selv og kompetansen din på en arbeidsplass du kanskje drømmer om å få jobbe på etter studiene. I tillegg skadet det ikke å ha Kommunal og moderniseringsdepartementet eller FN-delegasjonen i New York på CV-en da jeg søkte jobber.

Jeg jobbet også veldig mye ved siden av studiene, både i relevante og mindre relevante jobber. Alt dette ga meg viktig erfaring, som gjorde at jeg visste hva jeg ville jobbe med før jeg var ferdig med masteren. Jeg har også vært åpen for alle de ulike mulighetene som dukket opp underveis, som har ført meg hit jeg er i dag. Også må du bare komme deg på CV-kursene til Karrieresenteret, det gjør deg til en mye bedre søknadsskriver.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 2. jan. 2019 14:11 - Sist endret 11. mars 2021 14:31