Ambassadesekretær

Kina-kompetansen og perspektivene utdanningen på HF ga meg, former jobbhverdagen min på ambassaden i Beijing, sier Sunniva H. Abrahamsen. Hun har master i Chinese Society and Politics og er en del av det politiske teamet på stasjonen.

Sunniva H. Abrahamsen

– Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Jeg har akkurat fullført aspirantopplæringen i utenrikstjenesten, og jobber nå som ambassadesekretær i Beijing. Her er jeg en del av det politiske teamet på stasjonen, og dekker blant annet kinesisk utenrikspolitikk. Arbeidsformene varierer fra informasjonsinnhenting og politisk rapportering, til oppfølging av faglige prosjekter og representasjonsoppdrag.
  
– Hva liker du best med jobben din?

– Det beste med jobben min er at jeg både får brukt kunnskap fra utdanningen min og lært helt nye ting hver eneste dag. Jeg kommer sannsynligvis til å jobbe innenfor mange forskjellige fagfelt i årene som kommer, men jeg er sikker på at Kina-kompetansen og -perspektivene vil fortsette å være nyttige også videre i karrieren. 

– Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– I tillegg til relevant fag- og språkkompetanse har utdannelsen min fra HF i stor grad formet hvordan jeg jobber i hverdagen. Gjennom studiene lærte jeg blant annet hvor viktig indikator språket kan være når man skal utøve kildekritikk. Nytten av å hente frem kilder på originalspråket, viktigheten av å gjøre selvstendige vurderinger og å legge opp egen arbeidstid er også relevante erfaringer jeg tar med.

– Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Mitt beste tips er å gjøre ting man oppriktig liker, og å kontinuerlig utforske hvilke muligheter dette gir. Det er lurt å se etter relevante deltidsjobber, verv eller praktikantopphold allerede i begynnelsen av studietiden, og å sette av god tid til jobbsøking mot slutten av studiene. Og sist men ikke minst, bruk Karrieresenteret på UiO hvis det er vanskelig å komme i gang.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31