Informasjonsrådgiver

Språk er viktig, men det er enda viktigere å ha noe å si. Kombiner derfor språkstudier med en annen disiplin, anbefaler Henrik Thon Bardum, som er informasjonsrådgiver ved Japans ambassade i Norge.

Henrik Thon Bardum

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Jeg sørger for å gi informasjon om Japan til publikum, presse og næringsliv i Norge. Jeg bistår også med innhenting av opplysninger og analyse av norske samfunnsforhold for rapportering til det japanske utenriksdepartementet.  En annen viktig oppgave er å arrangere ambassadens kulturarrangementer.

- Hva liker du best med jobben din?

- Jobben min er svært varierende, og jeg har i stor grad muligheten til å definere mine egne arbeidsoppgaver. Det er mye rom til å ta initiativ til ting jeg brenner for.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Selv om jeg har bakgrunn i japansk språk fra UiO, er det nok allsidigheten som områdestudiene har gitt meg som har betydd mest for meg i en stilling som krever at jeg har kunnskap i svært mange felter i det japanske og norske samfunnet.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Dersom du studerer språk er det viktig at du sørger for å få deg kompetanse innenfor en annen disiplin i tillegg. Språk er viktig, men det er enda viktigere å ha noe å si.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31