Rådgiver

Dra på utveksling! Å være i India over lang tid, og flere ganger, har gitt meg kunnskaper og erfaringer som man ikke klarer å lese seg til på Blindern, sier Gudrun C. E. Helland. Hun har en master i Sør-Asia-studier med hindi.

Gudrun Cecilie Eikemo Helland

– Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Som personal- og studiekonsulent og prosjektkoordinator har jeg mange forskjellige oppgaver. Da blir en av de viktigste aspektene i en jobbhverdag å sørge for å holde orden på alt! Som personalkonsulent har jeg ansvar for ansettelser, kontrakter og annet personalarbeid, som studiekonsulent har jeg hovedansvar for undervisningsplanlegging i tillegg til å jobbe med studieinformasjon, og som prosjektkoordinator for Renewing the Nordic Model har jeg ansvar for alt forefallende administrativt arbeid - alt fra å bestille reiser til å planlegge phd-kurs sammen med forskergruppen.
  
– Hva liker du best med jobben din?

– Jeg synes det er fantastisk å få jobbe på et sted som SUM. Jeg får mye ansvar og frihet, veldig varierte oppgaver, og har utviklet meg mye på de to årene jeg har vært her. Vi har et internasjonalt og godt arbeids- og studiemiljø, og jeg tror det jeg liker best er kontakten jeg får ha med studenter og kolleger. Fordi SUM bare tilbyr ett masterprogram blir vi godt kjent med studentene, og det synes jeg er veldig stas! I tillegg liker jeg at jeg får lært så mye forskjellig, og at ingen arbeidsdager blir like. 

– Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Jeg bruker min bakgrunn fra India-studier hele tiden, både på SUM og ellers. Erfaringen min som student med feltarbeid og masteroppgave hjelper meg mye i møte med våre studenter, som ofte har mye til felles med India-studentene på den måten at de er tverrfaglige og skal «ut i verden». Tverrfagligheten i bachelorstudiet, og alle oppholdene i India er nyttige fordi jeg har lært å omstille meg og ta utfordringer på strak arm. I tillegg er kulturforståelse essensielt - det å fordype seg i andre kulturer og et annet område i verden gjør at du lærer at det finnes mange virkeligheter og måter å leve livet sitt på.

– Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Dra på utveksling! Å være i India over lang tid, og flere ganger, har gitt meg kunnskaper og erfaringer om både India og meg selv som man ikke klarer å lese seg til på Blindern. Disse kommer til nytte når du skal ut i arbeidslivet. I tillegg tilegner man seg pensum på en helt annen måte. Jeg har vært i India ni ganger, og hver gang lærer jeg noe nytt.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 5. okt. 2017 13:42 - Sist endret 11. mars 2021 14:31