Rådgiver, kultur og politikk

Min dybdekunnskap både om kinesisk språk og om det politiske systemets funksjoner har vært helt avgjørende for den jobben jeg gjør, sier Linda Hjelle. Hun er rådgiver ved den norske ambassaden i Beijing.

Linda Hjelle

– Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Jeg er så heldig å ha en stilling der jeg både dekker norsk-kinesisk kultursamarbeid og kinesisk innenrikspolitikk. Mange norske kulturaktører som ønsker å satse eller samarbeide med Kina, er i kontakt med oss på ambassaden for arrangementer og møter med kinesiske partnere. I tillegg arrangerer vi presse- og ekspertturer til Norge for sistnevnte. Den politiske porteføljen innebærer rapportskriving på aktuelle temaer i kinesisk innenrikspolitikk, som blir sendt ut i UD-systemet. Jeg jobber også en god del med planlegging og tilrettelegging av delegasjonsbesøk fra Norge, der siste eksempel er kongeparets statsbesøk til Kina.

– Hva liker du best med jobben din?

– Å få jobbe såpass variert er virkelig en drøm! En arbeidsdag kan innebære alt fra å diskutere utviklingen i kinesisk kunstsektor med Kongen og Dronningen, sitte på kontoret og skrive en rapport om kinesiske politiske begreper, eller høre Kinas president Xi Jinping tale i Folkets store hall. Selv om jeg får være med på utrolig mye spennende i jobben min, byr arbeidsdagen like fullt på «klisjéer» som referatskriving, logistikkplanlegging og kaffekoking. Jeg tror at det å vise at man behersker de små og upopulære arbeidsoppgavene, i neste omgang fører til at man blir gitt større ansvar.

– Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Jeg har bruk for utdannelsen min hver eneste dag på jobb. Mye av jobben min består av informasjonsinnhenting og analyse, og her har erfaringer fra mastergraden lagt et solid grunnlag for forståelse. Min dybdekunnskap både om kinesisk språk og om det politiske systemets funksjoner har vært helt avgjørende for den jobben jeg gjør.

– Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Tilstedeværelse og nettverksbygging er helt avgjørende, spesielt i Kina – men også i Norge. Begynn med dette tidlig: tenk bredt og vær aktiv i studietiden! Gå på ekstra foredrag og seminarer og snakk med de som er der. Kanskje gjenkjenner disse personene deg i en senere søknadsprosess?

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. nov. 2018 12:45 - Sist endret 11. mars 2021 14:31