Rådgiver

Ved siden av studiene engasjerte jeg meg i frivillig arbeid og fikk praktisk erfaring fra likestillingsarbeid. Nå er det nettopp likestilling jeg jobber med i Bufdir, sier Nora Mehsen som har en bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier, og en bachelor og en master i kriminologi.

Nora Mehsen (foto: Stian Amadeus Antonsen)

– Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Bufdir er et fagdirektorat på likestillingsområdet, og stillingen min er primært knyttet til arbeid med seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Den viktigste oppgaven min er å bidra til å bedre levekårene og livskvaliteten til lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner (lhbti-personer). Bufdir anlegger en interseksjonell tilnærming til likestillingsfeltet, som vil si at jeg også arbeider med lhbti-spørsmål i lys av de øvrige diskrimineringsgrunnlagene kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisitet og livssyn. Arbeidsoppgavene innebærer blant annet å følge opp nasjonale planer og strategier, drive pådriverarbeid rettet mot kommuner, andre sektormyndigheter og statlige virksomheter, bidra til kunnskapsutvikling og føre dialog med bruker- og interesseorganisasjoner, direktorater, forskningsmiljøer og internasjonale aktører.
  
– Hva liker du best med jobben din?

– Det beste med å ha Bufdir som arbeidsplass er at jeg får være med på å fremdrive, formidle og iverksette politikk som har som mål å fremme likestilling og inkludering. Enda bedre blir det når jeg får gjøre det i et inspirerende fagmiljø i samarbeid med dyktige og trivelige kollegaer.

– Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Utdanningen min på HF er direkte relevant for stillingen jeg har i Bufdir, fordi jeg arbeider med likestillings- og inkluderingsspørsmål. På studiet pleide vi å spøke om at graden i tverrfaglige kjønnsstudier utdannet oss til å bli statsfeminister, og i mitt tilfelle var ikke dette så langt fra sannheten. Gjennom studiene fikk jeg blant annet kunnskap om nasjonal og internasjonal likestillingspolitikk, likestillingsbyråkratiet og ulike teoretiske problemstillinger knyttet til kjønn, makt, likestilling og likeverd. I tillegg fikk jeg praktisk trening i å anvende kjønnsperspektivet på ulike samfunnsspørsmål.

– Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Mitt beste tips til ferske studenter er at du bruker studietiden din til å få relevant arbeidserfaring og knytte kontakter. Jeg visste at jeg ønsket å arbeide med spørsmål knyttet til likestilling, menneskerettigheter og politikk, derfor sørget jeg for å engasjere meg i frivillig arbeid relatert til disse temaene, for eksempel gjennom et lederverv i Skeiv Verden og ved å arbeide som praktikant på den norske ambassaden i Budapest og på FNs regionale informasjonskontor for Vest-Europa. For den typen jobb jeg har, er mastergrad også en nødvendighet. Det er kombinasjonen av utdanning og relevant arbeidserfaring som gjør deg best rustet til å få en studierelevant jobb, enten dette skjer underveis i studiene eller når du er ferdig.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31