Taleskriver

– Ikke tenk på jobbmuligheter når du studerer. Det mener tidligere retorikkstudent Simon Stjern. Nå jobber 26-åringen som taleskriver for kulturministeren.

Simon Stjern

– Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Å være taleskriver handler kort sagt om å utforme skriftlige budskap som skal fremføres muntlig. Min oppgave er å, sammen med fagavdelingen og politisk ledelse, finne ut hva vi skal si, hvordan vi skal si det, og til hvem. I jobben er det viktig å ha struktur, og å kunne levere raskt.

– Hva liker du best med jobben din?

– Tempoet og kompetansen! Ting skjer fort, og du må være oppdatert hele tiden. Samtidig har jeg gleden av å få lov til å jobbe sammen med mennesker som er dyktige i jobben sin. Jeg lærer noe hver eneste dag, og forsøker å plukke opp så mye jeg kan. Det er inspirerende.

Kulturdepartementet har et vidt nedslagsfelt. De sakene vi jobber med berører våre felles verdier. Alle har et forhold til kultur, og feltet er i stadig utvikling.

– Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Overordnet er humanistiske studier refleksjoner om hva det vil si å være menneske – det vil alltid være relevant.

Mer spesifikt har studiet i retorikk gitt meg forståelse for det tidløse og dynamiske aspektet ved kommunikasjon. I en tid hvor budskap sendes i alle kanaler, på et utall ulike måter, er det en trygghet i å vite at man alltid kan høre på "de gamle grekerne".  

– Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Ikke gjør det!

Først og fremst må jeg si at dette ikke skal forstås som kritikk mot karrieresenteret. De gjør en veldig god jobb, og er til hjelp for mange.

Poenget mitt er at det å tenke på jobbmuligheter fort kan påvirke måten man studerer på.

Min oppfordring er å finne noe i studiet du virkelig interesserer deg for – og følge det så langt det går. Samfunnsrelevant forskning er ikke alltid god, men god forskning er alltid samfunnsrelevant.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 5. okt. 2017 13:49 - Sist endret 11. mars 2021 14:31