Seniorrådgiver

Grip mulighetene du har til å skaffe deg relevant erfaring mens du studerer, også internasjonal erfaring gjennom utveksling eller praksis, anbefaler Anette Wilhelmsen. Hun er historiker og jobber som seniorrådgiver i Norad.

Anette Wilhelmsen

– Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Jeg jobber i Evalueringsavdelingen i Norad. Arbeidet i avdelingen skal dokumentere i hvilken grad målene i norsk utviklingspolitikk er realiserbare og relevante og oppnår resultater som forutsatt. Evalueringsavdelingen initierer og gjennomfører uavhengige evalueringer av utviklingssamarbeidet. Jobben min går ut på å være prosjektleder. Det vil si å utvikle mandat for evalueringer og kvalitetssikre selve planleggingen av evalueringen og rapporten som blir skrevet av uavhengige evalueringsteam. En viktig del av dette er også formidling av funn fra evalueringene. I tillegg hender det at jeg holder kurs i evaluering for ansatte i Utenriksdepartementet og Norad.

Jeg har vært i Evalueringsavdelingen i halvannet år nå. Før jeg kom hit var jeg tilsatt som juniorekspert i FNs matvareprogram (WFP), først i Kathmandu i Nepal og så i Roma.

– Hva liker du best med jobben din?

– Jeg liker veldig godt at vi forsøker å bidra til kunnskapsbasert endring. Jeg liker også at jeg får god innsikt i de temaene jeg jobber med siden vi får mulighet til virkelig å fordype oss i ett og ett tema. Det ligger mye arbeid bak å forberede mandatet for evalueringen, og kvalitetssikre arbeidet. Dette gjør at jeg hele tiden lærer nye ting. En viktig del av jobben er også formidling av informasjon og kommunikasjon til de som berøres og har interesse av evalueringene, noe som også er en spennende del av jobben.

– Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Det er nok mange ting som er viktige, men særlig det å ha et kritisk blikk på kilder og triangulering av informasjon og data som går inn i evalueringene. Dette var jo også viktig i arbeidet med masteroppgaven min. I tillegg er det en viktig erfaring å ha gjennomført et stort arbeide fra start til slutt. Jeg jobbet også som vitenskapelig assistent på Forum for samtidshistories intervjuprosjekt samtidig som jeg studerte. Dette var en nyttig erfaring fordi vi måtte innhente informasjon fra mange ulike steder.

– Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Jeg tror det er viktig å engasjere seg ved siden av studiene. I tillegg til jobben som vitenskapelig assistent var jeg også engasjert i redaksjonsarbeid i Fortid, Historiestudentenes fagtidsskrift i studietiden. Dette gjorde at jeg for eksempel lærte meg webpubliserings- og redigeringsverktøy, noe som igjen førte til at jeg fikk meg jobb i en norsk organisasjon som arbeidet innenfor utviklingsfeltet. Det er om å gjøre å gripe de mulighetene man får til å skaffe seg relevant erfaring underveis. Jeg tror også det er lurt å skaffe seg internasjonal erfaring enten gjennom studier eller praktikantopphold. Dette kan åpne for mange muligheter senere.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 5. okt. 2017 12:37