Lektor i norsk

Jeg bruker gode forelesere og undervisningsopplegget fra HF som modeller i undervisningen min, sier Pernille Thull. Hun har en master i italiensk og er lektor ved Università di Roma, Sapienza.

Pernille Thull

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- Jeg er lektor i norsk ved Universitetet i Roma, Sapienza og underviser på studieprogrammet Nordiske språk og litteratur. Studentene på dette studieprogrammet studerer nordisk litteratur og må velge et av de skandinaviske språkene.

Som lektor i norsk er min viktigste arbeidsoppgave å undervise studentene i det norske språket. I språkundervisningen bruker jeg flere tekster som norske avisartikler eller utdrag fra litterære verk for å gi studentene et innblikk i den norske kulturen og det norske samfunnet.

- Hva liker du best med jobben din?

- Jeg liker å undervise. Det å være i kontakt med studentene, og å føre dialog med dem om likheter og ulikheter med hensyn til kultur og samfunn mellom Norge og Italia er spennende. Vi jobber en del med å oversette forskjellige tekster fra italiensk til norsk, da dukker det opp samtaler om forskjellige uttrykksmåter mellom det norske og italienske språket, det synes jeg er interessant og selv veldig lærerikt.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Med master i italiensk språk kan jeg studentenes morsmål godt. Dette er absolutt en fordel i norskundervisningen. For førsteårsstudentene, som ikke har noen forkunnskaper i det norske språket, forklarer jeg den norske grammatikken på italiensk. For de viderekommende studentene blir undervisningen hovedsakelig holdt på norsk. Ved å kunne deres morsmål kan jeg forstå mine italienske studenters feil og vanskeligheter, og forklare dem at ”slik sier man det på italiensk, men på norsk sier man det slik”.

Jeg har ingen pedagogisk utdanning. I løpet av mine studier i italiensk på HF har jeg hatt veldig gode forelesere, som førte et opplegg som appellerte til meg. Jeg prøver så godt jeg kan å ha mine tidligere forelesere og deres undervisningsopplegg som modeller.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Mitt beste tips til studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene, er å tenke kreativt: Hva kan jeg? Hva kan jeg brukes til? Det er nettopp det som er så spennende med en humanistisk utdanning, den kan bli brukt til så mangt og man har flere strenger å spille på. Kontakt personer som arbeider innenfor områder du synes er interessante. Spør dem om hvordan de gikk frem for å komme dit hvor de er i dag.

Dersom du er i ferd med å velge tema for masteroppgaven din, vil jeg råde deg til å velge et tema som interesserer deg og innenfor noe du kunne tenke deg å arbeide med. Kanskje den senere vil åpne en dør videre til en jobb du kommer til å trives i.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31