Hvordan endre navn og emnekode på et rom?

Forklaring:

På ordinære emner/rom i Canvas importeres navn og emnekode fra FS. Disse skal normalt ikke endres.

Unntaket er når emner slås sammen (via FS eller med krysslisting). Da bør både navn og emnekode endres, slik at det er tydelig for alle hvilke brukere som har tilgang til rommet.

På HF kan superbrukere og studiekonsulenter endre navn og emnekode.
Navn og emnekode synes mange ulike steder, se under.

Oppskrift:

1. Velg Innstillinger --> Emnedetaljer på det rommet du skal endre.

2. Endre navn og emnekode.

Eksempel: KFL2010 skal slås sammen med KFL4010.

  • Gammelt navn var: KFL2010 20V Feministisk vitenskapsteori
    Nytt navn skal være: KFL2010/4010 20V Feministisk vitenskapsteori
  • Gammel emnekode var: KFL2010 20V
    Ny emnekode skal være: KFL2010/4010 20V

Det er viktig at du endrer både navn og emnekode, ikke bare en av dem.

 
3. Husk å lagre (knappen 'Oppdater emnedetaljer' nederst)


Hvor synes navn og emnekode i Canvas?

På Dashbordets emnekort:

Merk at navnet som fremkommer på emnekortet er noe hver bruker kan redigere selv. Emnekoden får de ikke endret.

 
På brødsmulestien inne i rommet:

 
På konto --> oversikten over emner:

 

Publisert 10. jan. 2020 13:04 - Sist endret 10. jan. 2020 13:04