Hvordan endre navn i Canvas?

For ansatte ved HF

Navn og visningsnavn i Canvas hentes fra Cerebrum, brukeradministrasjonssystemet ved UiO. Cerebrum får navn fra kildesystemene FS og SAP. 

Dersom navn i SAP eller FS endres, kan det ta litt tid (uker) før det oppdateres i Canvas. Ønsker du fortgang, send e-post til fakultetskoordinator med gammelt navn og nytt navn. Ønsket vil da videreformidles.

Forklaring:

Canvas henter altså navn fra Cerebrum, brukeradministrasjons-systemet ved UiO. Denne hentingen skjer automatisk bare én gang; i det en person opprettes som bruker i Canvas. Dersom personen senere skifter navn, blir dette ikke automatisk endret i Canvas. Navnene i Canvas vaskes manuelt mot FS og SAP et par ganger i semesteret. 

Dersom en person ligger både i FS og SAP, brukes navnet som er registrert i SAP. Personer med ulike navn i de to systemene, for eksempel med og uten mellomnavn, kan selv velge hvilket av navnene de ønsker å bruke på https://brukerinfo.uio.no.

 

Publisert 11. sep. 2019 09:46 - Sist endret 24. mars 2020 11:01