Hvordan tilrettelegge for innleveringer som alle studentene i rommet eller i en gruppe skal ha tilgang til?

Oppgaver som en student leverer inn blir synlige bare for studenten selv (foruten lærere og studiekonsulent). Studentene kan heller ikke laste opp filer i filarkivet i et Canvas-rom. Hvordan tilrettelegge for innleveringer som alle studentene i rommet eller i en gruppe skal ha tilgang til?

Her er fire metoder:

1. Lag en eller flere grupper av studentene

Dette valget egner seg best om du har mange studenter og/eller flere innleveringer underveis, for eksempel en seminarrekke der ulike studenter skal presentere tekster for hver gang. Du kan lage én gruppe med alle studentene i, eller flere grupper.

Hver gruppe får automatisk opprettet en gruppehjemmeside (et eget "rom") der lærer og studentene har like rettigheter. Der kan lærer for eksempel lage en mappestruktur som studentene laster opp sine filer i. Filene merkes automatisk med dato og navn på den som laster opp. I dette "rommet" kan studentene også lage innholdssider, diskutere med hverandre, legge ut kunngjøringer, se hvem som er deltakere i gruppa, og så videre. Du kan også sende meldinger til hver gruppe fra Innboks.

Her er en illustrasjon fra en gruppehjemmeside der lærer har laget en mappestruktur (en mappe for hvert seminar):

Klikk for større bilde

Gruppene lages fra Personer --> + Gruppesett. Du kan velge hvor mange grupper du skal opprette og om studentene skal kunne melde seg inn og ut av gruppene selv eller ikke. Det er fordelaktig å kalle gruppesettet for "Emnekode ...", så vet studentene hvilket emne hver gruppe tilhører. (De har inngang til gruppene sine fra globalmenyen i venstre søyle). Lag for eksempel gruppesettet "REL1001 seminarinnlegg gruppe". Gruppene får da navnene "REL1001 seminarinnlegg gruppe 1", "REL1001 seminarinnlegg gruppe 2", og så videre. I mange tilfeller vil det være tilstrekkelig med én gruppe. Studentene finner grupperommet fra dashbord eller fra globalmenyen (venstre søyle). Lærer finner det fra den lille menyen (de tre prikkene) på hver gruppe.

Klikk for større bilde

 

2. Bruk Diskusjoner

(Altså i det ordinære Canvas-rommet, ikke på gruppehjemmesiden). Lag et tema der studentene svarer ved å skrive en liten snutt og legge ved en fil. Studentene kan åpne hverandres filer, og kan eventuelt også kommentere innleverte filer ved å svare på svaret. Husk å hake av for at studentene skal kunne legge ved filer i diskusjonsinnlegg.

Denne metoden egner seg nok best om det er ikke alt for mange studenter. På den annen side er det lett å sette opp flere innleveringer. Du kan også hake av for 'karaktersatt' på diskusjonens innstillinger. Da kan du bruke SpeedGrader til å gi godkjent/ikke godkjent og kommentar på innleggene.
 

3. Bruk hverandrevurdering (peer review) i oppgaver

Da bruker du en vanlig oppgave og haker av for hverandrevurdering i innstillingene der. Dette egner seg best når små grupper av studenter skal kommentere hverandres innleveringer i Canvas. For eksempel når tre studenter skal kommentere hverandres førsteutkast til semesteroppgave.
Se Canvas' veiledning for peer review
 

4. Bruk en oppgave, last ned innleveringene og last dem opp igjen i filarkivet.

Du lager en vanlig oppgave. Du laster ned studentenes innleveringer med et tastetrykk (lastes ned som zip). Så mellomlagrer du filene i en mappe på hjemmeområdet ditt, og laster dem opp i en egen mappe i filarkivet. Filnavnene blir automatisk merket med studentenes navn. Mappen i filarkivet kan du eventuelt lenke til fra en innholdsside eller en kunngjøring. Du kan eventuelt også plassere alle filene i en modul. 'Filer' trenger ikke være aktivert i rommenyen for at studentene skal ha tilgang til filene fra en modul.

Denne varianten egner seg nok best om det bare er et fåtall innleveringer og ikke alt for mange studenter.

Publisert 21. sep. 2018 13:35 - Sist endret 18. okt. 2018 10:46