For studiekonsulenter: Inn på konto eller inn på emnene i FS? Fordeler og ulemper.

Normalt legges alle brukere av Canvas inn i FS. Studenter melder seg til emner og partier via StudentWeb. Lærere og studiekonsulenter legges inn på Personrolle.

Superbrukere legges inn på enhetens konto direkte i Canvas, og vil derfra ha tilgang til alle kontoens emner via Admin-knappen i globalmenyen. På konto får de rollen 'superbruker', som gir noen ekstra rettigheter.

Med studiekonsulenter finnes et valg. De kan enten legges inn i FS på hvert emne, eller legges direkte inn på konto i Canvas, med rollen 'studiekonsulent'. Sistnevnte gir tilgang til alle kontoens emner via Admin-knappen i globalmenyen.

En studiekonsulent på konto vil ha samme rettigheter i et rom som en studiekonsulent som kommer fra FS. Det er også mulig å ligge både i FS og på konto. En forskjell er at emner er knyttet til semester, mens en konto er semesteruavhengig.

På noen enheter finnes underkontoer (For eksempel IAKH --> Arkeologi). Et alternativ da er at superbruker alltid ligger på toppnivå IAKH, mens en studiekonsulent eventuelt kan legges inn på underkontoen Arkeologi.

Klikk for større bilde

Det er superbrukere som legger personer inn på konto ved HF.

Hva er fordeler og ulemper med å ligge på konto, og ikke i emnene slik de importeres fra FS?

Fordeler:

  1. Man slipper å registrere studiekonsulenter på emnene i FS.
  2. En studiekonsulent på konto har tilgang til alle Canvas-emner under denne kontoen, også de som er tomme for personer. Det kan gi en bedre oversikt. Eksempler på tomme emner er emner som er krysslistet ("slått sammen" med andre emner), eller enda ikke populert med studenter eller personer fra Personrolle i FS.
  3. En studiekonsulent på konto kan enklere finne tilbake til tidligere emner, ved hjelp av søk og emnefiltrering.
  4. På oversikten over emner vises antall studenter, hvilke lærere som ligger i emnet, og om emnet er publisert eller ikke. Du kan også velge emnets innstillinger direkte, hvis du for eksempel skal kryssliste emnet.
Klikk for større bilde

Ulemper:

  1. En studiekonsulent som bare ligger på konto får ikke emnene opp på sitt Dashboard. De må lete dem opp via Admin --> Konto.
  2. Personer lagt på konto synes ikke i rommene under Personer. De er med andre ord usynlige for alle brukerne av rommet. Studentene vet ikke hvem de er, eller hvordan få kontakt med dem.
  3. Hvis lærer sender en melding til alle i rommet, går ikke meldingen til personene på konto. De vet da ikke hva som er blitt formidlet til studentene.
  4. Automatiske varslinger gjelder bare for emner/rom. Så en varsling om en ny kunngjøring, ny oppgave, ny fil eller annen emneaktivitet vil ikke gå til personer på konto.
  5. For å importere innhold fra Commons, for eksempel en mal (som er anbefalt), må en person ligge på personlisten i emnet. De kan ikke ligge bare med en kontorolle.

 

Emneord: canvas, konto, studiekonsulent, HF-FAQ
Publisert 8. juni 2018 11:06 - Sist endret 15. juni 2020 11:20