Hvordan endre rommenyen?

Forklaring

Menypunkter som er merket med et lite ikon vil være deaktivert (ikke synlige) for studentene. 

Du kan endre rekkefølgen på menypunktene, og selv bestemme hvilke menypunkter som skal være aktive/synlige for studentene. Det anbefales å deaktivere de menypunktene som ikke skal brukes i ditt rom.

Noen punkter på menyen kan være deaktiverte inntil det kommer publisert innhold under punktet (for eksempel en Kunngjøring).

Oppskrift

1. Velg Innstillinger --> Navigasjon

2. Med venstre mustast, drag-and-drop menypunkter (1), eller bruk den lille menyen til høyre for hvert punkt (2).
Ved å dra punktene under linjen for 'Dra elementer hit ..." blir de deaktivert. De vil fremdeles være synlige og aktive for lærer.
På punktmenyen (2) betyr 'Slå av' at du flytter punktet nederst under linjen for 'Dra elementer hit ...". 'Flytt' brukes for å endre rekkefølgen på punktene.

Husk å lagre (nederst) når du er ferdig.

Publisert 15. juni 2018 11:00 - Sist endret 1. sep. 2020 09:51