Hvordan skjule kommentarer og karakterer for studentene mens oppgavene rettes?

Eller: Hvordan publisere kommentarer og karakterer til alle studentene samtidig?

Forklaring

Høsten 2019 er det innført en del ny funksjonalitet i Canvas, blant annet en ny Gradebook (Karakterer) og en ny måte å skjule karakterer og tilbakemeldinger på.

Default innstilling er at karakterer og annoterte kommentarer blir synlige for studentene i det de skrives inn (generelle kommentarer i det det trykkes 'Send inn'). Mange vil heller ønske at karakterer og kommentarer er skjult som default, og publiseres når lærer er ferdig med alle. Anbefalt metode er da enten A) sett en Grade Posting Policy ("Retningslinjer for karakterpostering") for alle oppgavene i rommet, eller B) sett den for én og én oppgave. I begge tilfeller settes policy til Manually Post Grades ("Legg inn vurderinger manuelt"). Karakterer og kommentarer er da usynlige for studentene inntil de aktivt publiseres.

Det som skjules er som før karakterer (f.eks. godkjent/ikke godkjent) og kommentarer, både annoterte og kommentarer gitt i kommentarfelt. Selve oppgaven er synlig for studentene. Det samme er studentenes egen besvarelse. Studentene kan også levere eller levere på nytt selv om en oppgave er skjult.

A. Hvordan sette en policy for alle oppgavene i et rom

1. Velg Karakterer (Grades) og Karakteroversikt/Gradebook view (ikke 'Individuell visning'). 

2. På tannhjulet bortest til høyre velger du flappen for Grade Posting Policy, og deretter 'Manually Post Grades'. Husk å trykke Update/Lagre for å lagre endringer. Karakterer og kommentarer er nå skjult, og må publiseres/postes manuelt.

3. I karakteroversikten (Karakterer i menyen) vil du se at alle oppgaver nå er merket "Manuell" (1). Hvis du har satt karakterer på en oppgave, vil den være merket med et eget ikon (2). Ikonet indikerer at det er gitt karakterer på oppgaven, men at studentene ikke kan se dem. Hver oppgave har en meny (3). Det er fra denne du poster/publiserer karakterene på oppgaven.

 
4. Du poster/publiserer karakterene via den lille menyen (de tre prikkene). Velg Post Grades (Publiser karakterer). Du kan også poste/publisere fra Speedgrader som før.

Se også veiledninger hos Canvas:

B) Hvordan sette en policy for én oppgave

1. Velg Karakterer (Grades) og Karakteroversikt/Gradebook view (ikke 'Individuell visning'). Se over.

2. På oppgavemenyen (de tre prikkene), velg Grade Posting Policy ("Retningslinjer for karakterpostering") og deretter 'Manuelt'. Husk å trykke Update/Lagre for å lagre endringer. Karakterer og kommentarer er nå skjult for denne oppgaven, og må publiseres/postes manuelt.

3. Du poster/publiserer karakterene når du ønsker. Gjøres med Karakterer --> kolonnen med oppgaven --> meny (de tre prikkene) --> velg Post Grades (Publiser karakterer). Du kan også poste/publisere fra Speedgrader som før.

Se Veiledninger hos Canvas:

 

Publisert 17. okt. 2019 12:57 - Sist endret 23. jan. 2020 11:09