Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved HF

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

UiO Norden

 

  • Ny kunnskap om den nordiske modellen
  • Stor tverrfaglig forskningssatsing ved UiO

Sentre for fremragende forskning

Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie, og klassiske språk.

Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Forskningsaktuelt

Publikasjoner