English version of this page

Norsk Kant-selskap

Norsk Kant-selskap er en frittstående organisasjon med det formål å fremme kjennskap til Kants filosofi og dens relevans for dagens filosofi på så godt som alle områder, både i de aktuelle fagmiljøer og blant det filosofi-interesserte publikum.

Kant-selskapet arrangerer enkeltforedrag, dagssymposier og større symposier/forskerkurs over 2-3 dager.

Tidligere

Portrett av Immanuel Kant. Bilde fra Wikimedia Commons.
Tid og sted: 5. mai 2017 14:15 - 16:00, Seminarrom 152 Georg Morgenstiernes Hus

Immanuel Kants Über Pädagogik (1803) foreligger i disse dager for første gang på norsk i Bjarne Hansens oversettelse. I den anledning kommer oversetteren, i samarbeid med Norsk Kant-selskap, til Filosofisk seminar for å holde et foredrag om Kants pedagogikk. Seminaret er åpent for alle og etterfølges av en enkel og uformell mottakelse på IFIKK sitt kjøkken i tredje etasje av Georg Morgenstiernes Hus.

18th century portrait of Immanuel Kant, artist unknown
Tid og sted: 10. feb. 2017 14:15 - 16:00, Seminarrom 152 Georg Morgenstiernes Hus

For this session of Filosofisk seminar, in cooperation with Norsk Kant-selskap, research fellow at Trinity College Dublin, Martin Sticker, will deliver the talk "Kant’s case against Heterosexual Marriage". The seminar is open for everyone, and will be followed by a reception on the third floor of Georg Morgenstiernes hus.

Tid og sted: 3. nov. 2015 17:00 - 19:00, Seminar room GM 452, Georg Morgenstiernes hus, Blindern (University of Oslo)

The Norwegian Kant Society will host a guest lecture by professor Eric Nelson, Hong Kong University of Science and Technology, on the topic "A Peculiar Fate: The Reception of Confucianism in German Philosophy".

Tid og sted: 20. aug. 2015 - 22. aug. 2015, University of Oslo

According to Kant, your first duty to yourself and the “beginning of all human wisdom” is to know yourself (MM, 6:441). But what kind of knowledge is this, how can we attain it, and how is it relevant to our moral agency? Kant’s conception of the self and the subjective conditions for moral actions were challenged by subsequent thinkers like Fries, Fichte, and Hegel who identified alleged tensions in Kant’s account and proposed innovative solutions. The question about the relation between self-knowledge and morality is still subject to debate among scholars of Kant and German Idealism.

Tid og sted: 25. apr. 2014 14:00 - 16:00, Seminarrom 203, Georg Morgenstiernes hus

Filosofisk seminar and the Norwegian Kant Society invites you to the lecture "Using Kantian Ethics to Improve Economics" by professor Mark D. White.