Styret

Etter årsmøtet 3/2-09 består styret i Norsk Kant-selskap av følgende personer:

  • Camilla Serck-Hanssen (leder)
  • Anita Leirfall (nestleder)
  • Svein Eng (sekretær)
  • Toni Kannisto (styremedlem)
  • Frode Kjosavik (styremedlem)
  • Steinar Mathisen (styremedlem)
  • Øystein Skar (styremedlem)
Publisert 3. mars 2011 19:07 - Sist endret 7. mars 2013 14:07