Nå har høstsemesteret startet for studentene i Roma!

Det norske instituttet i Roma ønsker studentene velkommen, og håper de tar til seg alt det interessante og spennende som "den evige stad" kan tilby.

Unge damer koser seg. Foto.

Første emne denne høsten er PROPAGANDA FIDE. ROMERSK BAROKK KUNST I KIRKENS TJENESTE KUN2031/4031 (10 studiepoeng) hvor studentene gjør seg kjent med barokk kunst i Roma, spesielt Bernini, Borromini og Caravaggio. Undervisningen gis av Einar Pettersson i perioden 3. september - 5. oktober.

Det blir kunsthistorie også med TID og VISUALITET I DEN TIDLIG MODERNE PERIODE KUN2016/4016 (10 studiepoeng). Studentene vil få oversikt over kunst i Roma i tidlig moderne tid, innsikt i billedforståelse og uttrykk og hvordan viktige samfunnsmessige konflikter i overgangen mellom middelalder og den moderne periode manifesterer seg i tidens billedkunst, arkitektur og byplanlegging. Undervisningen med Per Sigurd Styve starter i Oslo i september, og fortsetter i Roma fra midten av oktober. Undervisningen inkluderer også utflukter til Firenze og Orvieto.

Samtidig (fra 9. oktober) vil studenter få muligheten til å bli bedre kjent med Roma fra antikken til moderne tid på emnet ROMA - STED OG SYMBOL  ROMA2020 (20 studiepoeng). Emnet legger spesielt fokus på kulturelle, politiske og religiøse endringer, i tillegg til resepsjonsforståelse og Roma som kulturarv. Underviser i emnet vil være Mattia Biffis som har en akademisk bakgrunn i blant annet kultur- og idéhistorie og renessansestudier. 

Ibsen studenter vil analysere Ibsen’s tekster, studere biografiene om ham, og se nærmere på hans forhold til Italia på emnet IBS4101. Giuliano D'Amico og Ellen Rees er lærere på ekskursjonen til Roma.

Masterstudenter i europeisk kultur vil arbeide med kunnskapsinstitusjoner i Roma som en del av sitt feltarbeid på emnet EKUL4003 i oktober. Anne Eriksen og Unn Falkeid er faglærere for emnet.  

ROMAS IDÉHISTORIE (10 studiepoeng) ROMA2021 gir fordypning i Roma som arnested for viktige idèhistoriske tradisjoner og strømninger. Det er et emne uten forelesninger, men basert på egen lesning. Emnet er ment som et selvstendig komplement til studenter som tar ROMA2020

Vil du melde deg på et emne med undervisning i Roma neste semester? Kontakt instituttet ved UiO som arrangerer emnet du er interessert i:

Institutt for filosofi, idè- og kunsthistorie og klassiske fag har info her http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/utland/reiseemner/

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk tilbyr undervisning i italiensk i Roma

Senter for Ibsen-studier og Institutt for arkeologi, konservering og historie legger (noen år) undervisning til Det norske institutt i Roma. Mange av våre samarbeidspartnere sender også ofte sine studenter til Roma. Kunsthistorie ved NTNU har en avtale med UiO om undervisning i Roma.

Vi ønsker alle de nye studentene lykke til!

Publisert 11. sep. 2018 16:00 - Sist endret 6. okt. 2020 14:25