Aktuelt

Aktuelle saker

  • palmyra3048 Adgang til biblioteket høsten 2020 28. aug. 2020 16:35

    Instituttets bibliotek åpner igjen for eksterne brukere fra 1. september, og har laget smittevernstiltak for å trygge brukere.

  • koronavirus COVID-19 (korona-virus) 11. mars 2020 10:10

    Det norske institutt i Roma holder for tiden stengt i overenstemmelse med retningslinjer fra italienske myndigheter.