Millioner i støtte sikrer nye forskningsprosjekter i 2016

12 søknader fra Det humanistiske fakultet fikk Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIPRO) fra Forskningsrådet, og seks prosjekter vil starte opp i 2016.

Dette er prosjektene som fikk støtte:

To forskerprosjekt:

 • The Nordic 'Civil Wars' in the High Middle Ages from a cross-disciplinary and comparative perspective  - IAKH (prosjektleder: Jon Vidar Sigurdsson i samarbeid med Hans Jacob Orning)
 • Data-Mining the Digital Bookshelf - ILN (Prosjektleder: Ellen Rees)

Fire unge forskertalent:

 • The Self in Social Spaces: Conceptualizations and Representations in the Textual Culture of Medieval Scandinavia - ILN (prosjektleder: Stefka Georgieva Eriksen)
 • Using the Past in the Past. Viking Age Scandinavia as a Renaissance? - IAKH (prosjektleder: Julie Lund)
 • Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction - IMV (prosjektleder: Alexander Refsum Jensenius)
 • Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase - ILN (prosjektleder: Ida Larsson)

Tre mobilitetsstipend:

 • Gangs, Brands and Intellectual Property Rights: Interdisciplinary Comparative Study of Outlaw Motorcycle Gangs and Luxury Brands - IAKH (prosjektleder: Tereza Kuldova)
 • Hermes Trismegistus in the Anthology of John of Stobi: An Analysis of the Stobaei Hermetica with English Translation and Commentaries - IFIKK (prosjektleder: Christian Bull)
 • Archaeology of Dwelling. Architecture, household, and social structure in Scandinavia through deep time, 1800BCE-1000CE - IAKH (prosjektleder: Marianne Hem Eriksen)

Tre konferanser:

 • Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction - ILN (Prosjektleder: Jan Svennevig)
 • 12th Meeting of the European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), June 2016, Oslo - IKOS (prosjektleder: Stephan Guth)
 • Renaissance Prototypes: Tensions of Past and Present in Early Modern Europe International conference in Oslo 2016 - ILOS (prosjektleder: Gro Bjørnerud Mo)

Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIPRO) er en viktig finansieringskilde for forskningsprosjekter på Det humanistiske fakultet.

FRIPRO fremmer vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront, dristig og nyskapende forskning, karriere for unge forskertalenter og mobilitet for forskere tidlig i sin karriere.

– Vi venter enda spent på resultatene for FRIPRO Toppforsk, sier forskningsrådgiver Magnus Garder Evensen. Fagkomiteene fatter endelig vedtak om Toppforsk-søknadene i slutten av januar 2016.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 11. des. 2015 10:32 - Sist endret 8. nov. 2018 10:00