Kommende disputaser

Doktorgradskandidat Eivind Thomassen
Tid og sted: 23. juni 2021 12:30, Zoom / Sophus Bugges hus auditorium 2

Master Eivind Thomassen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling The Crude Means to Mastery - Norwegian national oil company Statoil (Equinor) and the Norwegian State 1972–2001 for graden philosophiae doctor (ph.d.).