Kommende disputaser

Smil, blå skjorte
Tid og sted: 22. nov. 2019 10:15, Arne Næss Auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Magister Aksel Øijord ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.: Om fargenes ontologi.

Ansikt, smil, rutet skjorte
Tid og sted: 22. nov. 2019 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Master Bergsveinn Þórsson ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Assembling the Anthropocene.

Ansikt, hår, skjerf
Tid og sted: 22. nov. 2019 15:15, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Cand.philol. Nina Zandjani ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Hidden meanings – Imagery and paratexts in German translations of “The Rose Garden” (Golestān) by Saʿdi.

Ansikt, smil, hår
Tid og sted: 25. nov. 2019 10:15, Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus

Master Tejaswinee Kelkar ved Institutt for musikkvitenskap  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Computational Analysis of Melodic Contour and Body Movement.

kvinne, smil, hår
Tid: 29. nov. 2019 10:45

Master Katharina Heinz ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Kings and Mirrors. A Study of Rhetorical Strategies in the Materiality and Textuality of Konungs skuggsjá.