Kommende disputaser

Bildet kan inneholde: klær, hår, ansikt, hake, øyenbryn.
Tid og sted: 24. jan. 2020 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Master Thea Aarbakke vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Forfattermuseumsfunksjonene. Musealiserte relasjoner mellom liv og litteratur. En studie av Hamsunsenteret, Bjerkebæk – Sigrid Undsets hjem og Hauge-senteret.

Bildet kan inneholde: bok, panne, hake.
Tid og sted: 7. feb. 2020 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Master Svein Henrik Nyhus ved Senter for Ibsen-studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Henrik ibsen in the American Theatre, 1879-1914.

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, ansikt, hud, øyenbryn.
Tid og sted: 13. feb. 2020 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Master Yvonne Wilhelmina Henriëtte van Baal ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.): Compositional Definiteness in American Heritage Norwegian.