Disputaser

Kommende 5 dager

25 jan.
Tid og sted: 25. jan. 2019 10:15, Auditorium 3, Helga Enghs hus

Master Joanna Iranowska vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Multiplying Munch: New Digital Practices at the Munch Museum.

Tid og sted: 25. jan. 2019 11:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Master Alla Kharina ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Realia in Literary Translation. A quantitative and qualitative study of Russian realia in Norwegian and English translations.

Tid og sted: 25. jan. 2019 13:15, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Master Chaksham Tsering (Jixiancairang) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Tibetan Pre-Death Ritual (gson chos): A Practice of Merit Accumulation in a Tibetan Community in Reb gong, A mdo.

Flere kommende disputaser

Tid og sted: 1. feb. 2019 10:15, : Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Espen Klævik-Pettersen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Inversion, V-to-C, and verb second: an investigation into the syntax and word order of Old French and Late Latin.

Tid og sted: 13. feb. 2019 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Master Marianne Moen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Challenging Gender: a reconsideration of gender in the Viking Age using the mortuary landscape.

Tid og sted: 15. feb. 2019 09:15, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Cand. philol. Knut Fageraas ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Verdensarv på Vega – mellom internasjonale konvensjoner, nasjonal politikk og lokale praksiser i et nordnorsk øysamfunn.

Tid og sted: 15. feb. 2019 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Master Ina Marie Lunde Ilkama ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Play of the Feminine. Navarātri in contemporary Kanchipuram.