Kommende disputaser

Bildet kan inneholde: leppe, kinn, brun, moro, frisyre.
Tid og sted: 4. feb. 2021 12:30, Zoom

Master Ariadne Kostomitsopoulou Marketou ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling A matter of Colour: Pigment production on late Hellenistic Kos through the material remains of a 1st  c. BCE workshop for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: yttertøy, panne, nese, hud, leppe.
Tid og sted: 11. feb. 2021 12:30, Zoom

Cand. philol. Nina Drolsum Kroglund vil forsvare sin avhandling Hagelin - Quislings høyre hånd for graden doctor philosophiae (dr. philos.).

Bildet kan inneholde: briller, briller, visjon omsorg, produkt, leppe.
Tid og sted: 12. feb. 2021 10:15, Zoom

Master Øyvind Thormodsæter ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling The idiomaticity of emotion in English and Norwegian: A corpus-based contrastive investigation of the phraseology of the three English-Norwegian verb pairs enjoy-nyte, love-elske and like-like for graden philosophiae doctor (ph.d.).