Disputaser

Kommende disputaser

Tid og sted: 28. sep. 2018 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Bjørn Westlie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: NSB, krigsfangene og andre verdenskrig.

Tid og sted: 12. okt. 2018 12:30, Gamle festsal, Domus Academica

Master Mari Salberg ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Conventional Wishdom». U.S. Policy Toward Iran 1969–1979