Kommende disputaser

Hår, ansikt, briller
Tid og sted: 27. sep. 2019 10:00, Eilert Sundts hus, Auditorium 5

Master Alba Morollón Díaz-Faes ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Fairy LGBTales: Mapping Fairy-Tales Retellings from the 1990s to the 2010s.

Krøller, ansikt og rutete skjorte
Tid og sted: 27. sep. 2019 12:15, Forum Auditorium, Forskningsparken

Master Banafsheh Ranji ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Art of Journalism in an Uncertain Context: A Study of Iranian Journalistic Practices.