English version of this page

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

Avgangsstudent med frakk, hatt og vitnemål i hånda. Svart på hvitt. Illustrasjon.

Ved ILN veileder vi stipendiater i blant annet nordisk språk og litteratur, lingvistikk, norrønt og keltisk, retorikk og språklig kommunikasjon og norsk som andrespråk. Instituttet har en rekke store forskningsprosjekter, og et Senter for fremragende forskning, Multiling, der det forskes på alle aspekter ved flerspråklighet. Ved ILN finner du også Ibsensenteret, Tekstlaboratoriet og Enhet for digital dokumentasjon (EDD). 
Ph.d.-utdanningen ved ILN har en opplæringsdel, der noe av undervisningen er felles for alle stipendiater ved Det humanistiske fakultet.

 

 

Kurs og seminarer ved ILN

Ingen kommende arrangementer

Se alle kurs

 

 

Publisert 5. mai 2015 13:50 - Sist endret 4. mars 2020 09:34