English version of this page

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

Avgangsstudent med frakk, hatt og vitnemål i hånda. Svart på hvitt. Illustrasjon.

Ved ILN veileder vi stipendiater i blant annet nordisk språk og litteratur, lingvistikk, norrønt og keltisk, retorikk og språklig kommunikasjon og norsk som andrespråk. Instituttet har en rekke store forskningsprosjekter, og et Senter for fremragende forskning, Multiling, der det forskes på alle aspekter ved flerspråklighet. Ved ILN finner du også Ibsensenteret, Tekstlaboratoriet og Enhet for digital dokumentasjon (EDD). 
Ph.d.-utdanningen ved ILN har en opplæringsdel, der noe av undervisningen er felles for alle stipendiater ved Det humanistiske fakultet.

Kurs og seminarer ved ILN

Ingen kommende arrangementer

Se alle kurs

Kontakt

Forskningsleder Åshild Næss har overordnet ansvar for alle stipendiatene ved ILN.

Ph.d. leder Pritty Patel-Grosz er ansvarlig for opplæringsdelen i språkvitenskap.

Forskningskonsulent ved ILN: Britt-Marie Forsudd

Ph.d.leder ved ILOS, Geir Uvsløkk, er ansvarlig for opplæringsdelen i litteraturvitenskap.

Forskerskole

Den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og filologi
 

Publisert 9. mars 2021 08:41 - Sist endret 1. juni 2021 13:49