Sunniva Engh

Associate Professor - History
Image of Sunniva Engh
Norwegian version of this page
Phone +47 22856269
Room 419, NT
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Threschows hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations Department of Education (Student)

Sunniva Engh is Associate Professor of History, affiliated with the interdisciplinary strategic research area UiO:Nordic.

Engh holds a DPhil in Modern History from the University of Oxford (2006), with the dissertation 'Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme'. She also holds an MPhil in Economic and Social History (2000), University of Oxford. Engh was a postdoctoral fellow with the project 'Den norske fredstradisjonen' at the Forum for contemporary history, IAKH, University of Oslo from 2006. She was Fulbright Research Fellow at the Ralph Bunche Institute for International Relations at the City University of New York. From 2012, Engh has been a senior fellow at the Norwegian Institute for Defence Studies (IFS). At IFS, she worked at the Centre for Asian Security Studies with the Projects 'Myanmar in Indian security policy' and 'China in Indian strategic thinking'.

Research interests

My research interests include Norwegian and Nordic foreign policy and international engagement, the idea of the 'Nordic Model' in international politics, the international history of aid and development with particular emphasis on population policy and health, India's foreign and security policy, and Myanmar and great power relations in Asia.

Teaching and supervision

 • The Nordic countries' international engagement
 • The 'Nordic Model' concept, and the idea of a Nordic model in international relations
 • The history of Norwegian and Nordic development aid
 • International population and health policy, and Scandinavian engagement in this area
 • Modern South Asian history
 • India-China relations
 • Myanmar's political history, and the democratisation process

Ongoing research projects at IAKH

Recent publications

Tags: History

Publications

 • Engh, Sunniva (2021). Norge i Afghanistan 2001-2014. Engasjementspolitikken møter sikkerhetspolitikken, I: Helge Øystein Pharo; Sunniva Engh; Kjell Inge Bjerga; Gunnar D. Hatlehol & Kristine Offerdal (red.),  Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år.  Pax Forlag.  ISBN 9788253042534.  15.  s 324 - 348
 • Engh, Sunniva (2020). Georg Borgström and the population-food dilemma. Reception and consequences in Norwegian public debate, 1950s and 1960s, In Johan Östling; Niklas Olsen & David Larsson Heidenblad (ed.),  Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia. Actors, Arenas, and Aspirations.  Routledge.  ISBN 9780367894559.  2.  s 39 - 58
 • Engh, Sunniva (2020). India’s China Policy under Modi: Growing Co-operation, Enduring Disagreement, Increasing Rivalry, In Jo Inge Bekkevold & S. Kalyanaraman (ed.),  India's Great Power Politics. Managing China's Rise.  Routledge.  ISBN 9780367682866.  4.  s 75 - 100
 • Engh, Sunniva (2019). Rockefeller Foundation og etableringen av Statens institutt for folkehelsen. Idéer, investeringer og institusjonsbygging i internasjonal helse 1923-35. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(1), s 10- 35
 • Engh, Sunniva & Bekkevold, Jo Inge (2017). Silk Road Diplomacy: China's Strategic Interests in South Asia, In Sten Rynning (ed.),  South Asia and the Great Powers: International Relations and Regional Security.  I.B. Tauris.  ISBN 9781784537531.  5.  s 147 - 173
 • Engh, Sunniva (2013). The Rockefeller Foundation, Scandinavian Aid Agencies and the "Population Explosion", In Klaus Petersen; John Stewart & Michael Kuur Sørensen (ed.),  American Foundations and the European Welfare States.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 9788776746100.  8.  s 181 - 202
 • Engh, Sunniva & Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Utviklingshjelp - idealisme og stormaktspolitikk, I: Hilde Henriksen Waage; Rolf Tamnes & Hanne Hagtvedt Vik (red.),  Krig og fred i det lange 20. århundre.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-43191-4.  14.  s 333 - 355
 • Engh, Sunniva (2009). The Conscience of the World? Swedish and Norwegian Provision of Development Aid. Itinerario: International Journal on the History of European Expansion and Global Interaction.  ISSN 0165-1153.  33(02), s 65- 82 Show summary
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge (2009). Nordic cooperation in providing development aid, In Norbert Götz & Heidi Haggrén (ed.),  Regional Cooperation and International Organizations. The Nordic model in transnational alignment.  Routledge.  ISBN 978-0-415-45964-8.  6.  s 112 - 130
 • Engh, Sunniva (2008). From northern feminists to southern women. Scandinavian population aid to India, In Helge Pharo & Monika Pohle Fraser (ed.),  The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1.  Unipub forlag.  ISBN 9788274772939.  6.  s 253 - 283
 • Engh, Sunniva (2007). Det internasjonale folkhemmet? Styringsmentalitet i velferdsstat og bistand, I: Gro Hagemann; Elisabeth Elgán & Christina Florin (red.),  Den självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd.  Institutet för Framtidsstudier.  ISBN 978-91-85619-03-0.  8.  s 131 - 155
 • Engh, Sunniva (2007). Worlds Apart? Scandinavian Aid Agencies and Women in Development, In Christina Folke Ax; Anne Folke Henningsen; Niklas Thode Jensen; Leila Koivunen & Taina Syrjamaa (ed.),  Encountering Foreign Worlds - Experiences at Home and Abroad.  University of Iceland Press.  ISBN 978-9979-54-755-6.  9.  s 145 - 165
 • Engh, Sunniva (2002). Donors' Dilemmas - Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme 1970-80. Social Scientist.  ISSN 0970-0293.  30(5-6), s 39- 61

View all works in Cristin

 • Pharo, Helge Øystein; Engh, Sunniva; Bjerga, Kjell Inge; Hatlehol, Gunnar D. & Offerdal, Kristine (red.) (2021). Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år. Pax Forlag.  ISBN 9788253042534.  500 s.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Dec. 2, 2016 1:24 PM - Last modified Jan. 27, 2021 3:55 PM

Projects

No ongoing projects