Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH)

Leiinga ved instituttet

Instituttleiar er den øvste leiaren ved instituttet og leier instituttstyret. Instituttleiar blir tilsett for ein periode av fire år. Instituttleiar peiker ut forskingsleiar, leiar for samfunnskontakt og internasjonalisering og undervisningsleiar for den gjeldande perioden.

Administrativ leiar varetek den forvaltningsmessige leiinga av instituttet. Studieleiar er arbeidsleiar for det studieadministrative arbeidet ved instituttet.

Instituttleiar og undervisningsleiar:
Tor Egil Førland
e-post: t.e.forland@iakh.uio.no
telefon: 22 85 48 93/93 42 46 86

Leiar for samfunnskontakt og internasjonalisering/avløysar for instituttleiar:
Unn Pedersen
e-post: unn.pedersen@iakh.uio.no
telefon: 22 84 19 99 / 99 51 80 22

Forskningsleiar:
Sunniva Engh
e-post: sunniva.engh@iakh.uio.no
telefon: 22 85 62 69

Administrativ leiar:
Katrine Randin 
e-post: katrine.randin@iakh.uio.no
telefon: 22 85 67 69/92 69 49 95

 

Publisert 6. okt. 2012 21:29 - Sist endret 5. feb. 2018 16:13