Innkalling til instituttstyremøte 31. august, klokken 14:15

Møte holdes via Zoom. 

Til dagsorden:

Orienteringssaker

O-Sak A:  Protokoll fra ekstraordinært instituttstyremøte 10. august 2022

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B:  Øvrige orienteringssaker

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Utakst til ny stillingsplan

Saksdokumenter:

D-Sak B: Postdoktorstillinger og strategiske satsinger ved IAKH

Saksdokumenter: 

Til behandling i åpent møte:

Sak 35/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: ………….. og ………………...

Sak 36/22: Kunngjøring av postdoktorstilling knyttet til prosjektet CLIMCULT (ClimateCultures: Socionatural entanglements in Little Ice Age in Norway, 1500-1800)

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak: 
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg.

Til behandling i lukket møte:

Sak 37/22: Innstilling til to stillinger som doktorgradsstipendiat tilknyttet ERC-prosjektet MINiTEXTS - Minuscule Texts: Marginalized Voices in Early Medieval Latin Culture c. 700–c. 1000 (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Sak 38/22: Innstilling til stilling som forsker tilknyttet NFR-prosjektet Voices on the Edge: Minuscule Texts in Early Medieval Latin Culture (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Eventuelt

Oslo, 24.08.22


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

                                                                    Ingrid Stange Ytterstad
                                                                    Fungerende administrativ leder

Publisert 24. aug. 2022 21:45 - Sist endret 24. aug. 2022 21:45