Innkalling til instituttstyremøte 21. september, klokken 14:15

Møte holdes i Helga Engs hus, seminarrom U31 og over Zoom.  

Til dagsorden:

Orienteringssaker

O-Sak A:  Protokoll fra ekstraordinært instituttstyremøte 31. august 2022

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B: Status for utlyste stillinger:

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

  Til behandling i åpent møte:

  Sak 39/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

  Forslag til Vedtak:
  Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: ………….. og ………………...

  Sak 40/22: Stillingsplan IAKH 2023-2027

  Saksdokumenter:

  Forslag til Vedtak: 
  Instituttstyret godkjenner den fremlagte stillingsplanen for IAKH 2023-2027. Vedtaket sendes til dekanen for godkjenning. 

  Sak 41/22: Kunngjøring av doktorgradsstilling knyttet til prosjektet BE4COPY

  Saksdokumenter:

  Forslag til Vedtak: 
  Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg.

  Sak 42/22: Kunngjøring av postdoktorstilling knyttet til prosjektet BE4COPY

  Saksdokumenter:

  Forslag til Vedtak: 
  Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg.

  Til behandling i lukket møte:

  Sak 43/22: Innstilling til to postdoktorstillinger knyttet til ERC-prosjektet MINiTEXTS - Minuscule Texts: Marginalized Voices in Early Medieval Latin Culture c. 700–c. 1000 (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

  Eventuelt

  Oslo, 14.09.22

   


  Jón Viðar Sigurðsson
  Instituttleder                                                                        

                                                                      Lin Malin Ullern
                                                                      Administrativ leder

  Publisert 14. sep. 2022 21:10 - Sist endret 20. sep. 2022 16:47