Veiledning - tingboksøk

Tingboksøk inneholder tingbokavskrifter fra en rekke fogderier. Nedenfor følger noen tips og råd for søk i denne databasen.

Sakregistre og navneregistre har vært de vanlige hjelpemidlene i kildeutgivelser. All registrering vil allikevel preges av sin tid og den som registrerte. Digitalisering av kilder gjør det mulig å søke i alle ord. Å legge til rette for fritekstsøking er det beste hjelpemidlet for variert bruk av kildene.  

Fritekstsøking i 1600- og 1700-talls sorenskriverprosa er en utfordrende oppgave som krever kyndige brukere. Det er verken lett å vite hvilke ord sorenskriveren brukte eller hvordan han stavet ordene. Både ordvalg og skrivemåte er med andre noe en må prøve seg fram til.

Ordlista kan være til hjelp: Velg først tingbøker(venstre meny). Skriv deretter inn hele ordet eller de første bokstavene, og ordlista viser i hvor mange saker ordet/ordformene forkommer i de valgte tingbøkene.  Ordlista kan med fordel brukes før selve søket. Da kan en se hvor mange stavemåter som forekommer, og få med samtlige stavemåter i søket ved å trunkere, dvs. bruke tegnet %  der bokstavene varierer.

Søk

I denne basen er alle tingbøkene inndelt i tingmøter og saker.

Velg først felt å søke i. For innhold i sakene, søk i Fritekstsøk i sakene.

Søkeargument som AND,  OR kan brukes

Vis

Hak av sakene som skal vises.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskriftene

Avskriftene som finnes er:

Aker: 1681-1687

Bragernes: 1680-1697

Finnmark: 1620-1633

Jæren og Dalane: 1615-1659

Lier, Røyken, Hurum: 1680-1687

Lister: 1662 og 1667

Nordhordland: 1648-1701 (ukpl.)

Ryfylke: 1616-1623

Solør: 1638-1658

Voss: 1648-1685 (ukpl.)

Avskriftsbasen oppdateres stadig
 

Publisert 8. jan. 2013 17:31 - Sist endret 27. okt. 2017 12:58