Upcoming events

Nærbilde: Tone Kvernbekk (privat)
Time and place: Dec. 2, 2020 2:15 PM3:30 PM, Zoom: 8270614124

Prof. Tone Kvernbekk is visiting the Science Colloquium Series. Kvernbekk is Deputy Head and Head of Studies at UiO's Department of Education. Her professional interests are primarily within philosophy of science, philosophy of education, argumentation and narrative theory, or some combination of them, as exemplified in this talk.

Image may contain: nature, water, green, grass, reflection.
Time and place: Dec. 4, 2020 1:15 PM2:30 PM, Oslo Mind Group Team

We will be discussing a draft of ‘What About Reading?’ by Anna Drożdżowicz.

Time and place: Dec. 9, 2020 2:15 PM4:00 PM, Zoom: 8270614124
Paneldeltagere: Anders Breidlid (Oslomet), Torkel Brekke (Oslomet), Stine Bang Svendsen (NTNU), Tore Wig (UiO).
I høst har det gått debatt i norske medier om kritisk raseteori. Kritisk raseteori er et samfunnsvitenskapelig perspektiv på raserelasjoner med bakgrunn i kritisk teori hvor konvensjonelle juridiske og akademiske konstruksjoner av rase kritiseres og tydeliggjøres. Kritikere med et mer positivistisk vitenskapssyn har på forskjellige måter stilt spørsmål ved vitenskapeligheten i disse perspektivene, og vi har fått en debatt langs linjer kjent fra postmodernismedebattene noen år tilbake, men med tilknytning til dagsaktuelle temaer som postkolonialistisk teori og agenda. Forum for vitenskapsteori har invitert noen av debattantene for å diskutere de vitenskapsteoretiske elementene i debatten. Hva slags vitenskapssyn ligger til grunn for de forskjellige posisjonene, og hvordan skal man vurdere vitenskap i forhold til politisk agenda?
 Etter en innledning fra hver av paneldeltagerne vil det bli åpnet for generell debatt og spørsmål fra publikum.
Erich Hörl
Time and place: Dec. 10, 2020 2:00 PM3:30 PM, Zoom lecture

In this lecture, Erich Hörl, University of Leuphana, Lüneburg,  discusses the timeliness of Bernard Stiegler's reflections on the time of suspension or "being-in-disruption" that define life in the Entropocene, understood as an un-time without world or epoch.

Picture of Karen
Time: Dec. 11, 2020 2:00 PM4:00 PM

We are very pleased to announce that Karen Margrethe Nielsen, Professor of Philosophy at the University of Oxford, will deliver a talk for Filosofisk seminar this semester. The seminar will be virtual, and open to everyone.