Upcoming events

Image may contain: nature, water, green, grass, reflection.
Time and place: Mar. 5, 2021 1:15 PM2:30 PM, Zoom

We will be discussing a draft of ‘Why is Creative Thinking Praiseworthy?’ by Francesca Secco.

Image may contain: Person, Forehead, Nose, Water, Chin.
Time and place: Mar. 9, 2021 12:15 PM1:00 PM, Zoom

Practical Philosophy Seminar: Colin Rowe (KU Leuven, Belgium)

"Building a more comprehensive, normative theory of competency placement"

Time and place: Mar. 17, 2021 2:15 PM4:00 PM, Zoom: 8270614124
I et demokrati er det de folkevalgte som bestemmer, men fagekspertise gir råd og legger mange viktige premisser. Hva vet vi om ekspertkunnskapens rolle i politikken? Hva kjennetegner kretsløpet mellom forskning og politikk i norsk kontekst? Hvordan har forholdet mellom faglige råd og verdimessige vurderinger artet seg under håndteringen av koronapandemien? Sett i lys av erfaringer fra koronakrisen, er det mangler i måten forholdet mellom vitenskap, verdier og politikk fungerer og forstås på? Er det ting som burde ha blitt tenkt og gjort annerledes i norsk koronahåndtering?
Rose petals, leaves and plant
Time and place: Mar. 18, 2021 10:00 AMMar. 19, 2021 2:30 PM, Zoom

An online workshop exploring philosophical approaches to sensory perception of properties and relations.

Image may contain: Glasses, Flash photography, Vision care, Event, Wrinkle.
Time and place: Mar. 18, 2021 3:15 PM5:00 PM, JOIN ON ZOOM

In this lecture, Tom Holert (Harun Farocki Institut, Berlin) will discuss contemporary art's peculiar role as a provider and processor of knowledge and research.