Medlem av instituttstyret

Instituttstyret har åtte faste medlemmar i tillegg til instituttleiar: Tre representantar for dei vitskapleg tilsette, ein representant for midlertidig tilsette, ein representant for dei administrativt tilsette, ein ekstern representant og to studentrepresentantar.

Styret vert leia av instituttleiar og vert valde for ein periode på fire år, med unntak av studentrepresentantane og representantane for midlertidig tilsette som vert valde for eitt år av gongen. Nytt styre for IFIKK vart valt hausten 2020, og møttes fyrste gong torsdag 11. februar 2021.

Faste representanter Vararepresentanter
Instituttleiar
Tor Egil Førland
 

Vara og stedfortreder:
Øystein Linnebo

 
Representant
Fast vit. ansatte
Silvio Friedrich Bär
Silvio Friedrich Bär

1. vara 
Fast vit. ansatte
Olav Gjelsvik

bilde Olav Gjelsvik
Representant
Fast vit. ansatte
Ellen Krefting

2. vara 
Fast vit. ansatte
Espen Johnsen

Portrett. Foto.
Representant
Fast vit. ansatte
Franco Trivigno
Portrett. Foto.

3. vara 
Fast vit. ansatte
Line Cecilie Engh

Portrett. Foto.
Representant
Midlertidig vit. ansatte
Malin Kristine Graesse
bilde Malin Graesse

Vara
Midlertidig vit. ansatte
Max Johannes Kippersund - 1. vara
Sigurd Jorem - 2. vara

 
Representant
Adm. ansatte
Pia Søndergaard

Vara
Adm. ansatte
Tor Ivar Østmoe  - 1. vara
Erlend Bronken - 2. vara

 
Ekstern representant
Hege Høsøien
  Vara ekstern representant
Harald Høiback
 
Studentrepresentant
Victoria Frivik 
  Vara studentrepresentant
1. vara - 
 
Studentrepresentant
Henrik Heidenberg
  Vara studentrepresentant
2. vara -
 

Sekretær for instituttstyret: adm. leiar Karen M. Haugland

Publisert 7. sep. 2011 10:06 - Sist endra 9. aug. 2021 10:31