Medlem av instituttstyret

Instituttstyret har åtte faste medlemmar i tillegg til instituttleiar: Tre representantar for dei vitskapleg tilsette, ein representant for midlertidig tilsette, ein representant for dei administrativt tilsette, ein ekstern representant og to studentrepresentantar.

Styret vert leia av instituttleiar og vert valde for ein periode på fire år, med unntak av studentrepresentantane og representantane for midlertidig tilsette som vert valde for eitt år av gongen. Nytt styre for IFIKK vart valt hausten 2016, og møttes fyrste gong torsdag 23. februar 2017.

 

Faste representanter Vararepresentanter
Instituttleiar
Beate Elvebakk

Vara og stedfortreder:
 

 
Representant
Fast vit. ansatte
Ellen Krefting

1. vara 
Fast vit. ansatte
Reidar Aasgaard

Representant
Fast vit. ansatte
Øystein Linnebo

2. vara 
Fast vit. ansatte
Kjetil Fallan

Representant
Fast vit. ansatte
Franco Trivigno

3. vara 
Fast vit. ansatte
Anne Helness

Representant
Midlertidig vit. ansatte
Max Johannes Kippersund

Vara
Midlertidig vit. ansatte
Malin Kristine Graesse - 1. vara
Maria Seim - 2. vara

 

 
Representant
Adm. ansatte
Pia Søndergaard

Vara
Adm. ansatte
Linn Anette Thorsen  - 1. vara
Eirik Finne - 2. vara

 
Ekstern representant
Knut Astrup Bull
  Vara ekstern representant
Hege Høsøien
 
Studentrepresentant
Jenny Hjertaas Ljønes 
  Vara studentrepresentant
Jonas Ludvigsen - 1. vara
 
Studentrepresentant
Nora Elise Holtskog
  Vara studentrepresentant
 Othelia Engelstad - 2. vara
 

 

 

Sekretær for instituttstyret: adm. leiar Karen M. Haugland

 

Publisert 7. sep. 2011 10:06 - Sist endra 22. jan. 2019 16:46