Nytt forsknings- og formidlingsverktøy

Etter lang tids forberedelser og finpussing lanseres nå databasen Bibliotheca Polyglotta på fakultetets nye nettsider. Jens Braarvig, initiativtaker og ildsjel bak prosjektet, er godt fornøyd med resultatet så langt.

Fredrik Liland og Jens Braarvig. Foto: Heia Espen

- Målet er å gjøre verdens store flerspråklige tekster tilgjengelig for lesning, forskning og formidling, sier Braarvig. Tekster som blant annet Koranen og Bibelen, sentrale buddhistiske tekster og mer moderne tekster som menneskerettighetserklæringen og Det kommunistiske manifest, vil inngå i basen. Videre også litterære tekster, for eksempel Ibsen, i ulike oversettelser. I databasen er tekstene gjengitt setning for setning i sitt orginalspråk, sammen med et økende antall oversettelser.  

Betydelige tekster 

- Det er mange grunner til at disse multilinguale tekstene er så viktige, understreker Braarvig. De er i utstrakt grad brukt til politiske, religiøse, kulturelle og andre formål, og er gjennom historien blitt oversatt mange ganger i flere språklige omgivelser og sammenhenger.

- Tekstene er sentrale for å forstå verdens idé- og vitenskapshistorie, og de er viktige for filologien generelt, fortsetter Braarvig. De er også en ressurs for den lingvistisk orienterte språkforskningen, for semantikk og begrepsforskning. Det er for eksempel mulig å søke et ord på engelsk, og få svar på hvordan et begrep er utformet på mange språk og i mange kontekster innenfor den globale idéhistorien. Og ikke minst har tekstene betydning for historieforskningen generelt.

Publiseringsverktøy 

- Nettsiden utvikles i tillegg til å bli et publiseringsverktøy for vitenskaplige, kritiske utgaver og oversettelser. Dette gjør publikasjonene til en del av de leksikografiske og analytiske ressursene i Bibliotheca Polyglotta - og dermed spares papirutgaver. Forskning rundt tekstene, både i form av forskningsarbeider, masteroppgaver og doktorarbeider vil også inngå.

Prosjektet har mange samarbeidspartnere, både på UiO og utenfor, og Braarvig understreker at IT-seksjonen på HF har vært til uvurderlig hjelp i arbeidet med de tekniske løsningene.

Det er gjennom stort volum at Bibliotheca Polyglotta virkelig kan fylle sin funksjon. Alle inviteres til å delta i arbeidet og til å søke i tekstene! 

Publisert 15. juni 2010 09:59 - Sist endret 1. apr. 2020 12:13