Aktuelle forskningssaker fra 2010

Publisert 2. des. 2010 09:57

Til tross for myndighetenes internettsensur, er kineserne ivrige brukere av nettsamfunn. – Mye tyder på at nettsamfunnene i Kina kan tjene som sosiale sikkerhetsventiler, samtidig som de potensielt mobiliserer motstand for framtiden, sier stipendiat Cuiming Pang.

Publisert 10. nov. 2010 19:28

– Sharia er nærmest blitt et kamprop i Pakistan. Men de færreste vet hva sharia er, sier David Hansen. Ifølge hans funn er pakistanere flest radikale i ord. I handling, derimot, er de moderate.

Publisert 8. okt. 2010 10:58

– Kommunisme, terrorisme og andre ismer forenkler verden og kan lett bli brukt som redskap for å sette folk i bås – eller i fengsel, sier Ivo Spira. Han har undersøkt hvordan ismene formet det moderne Kina.

Publisert 14. juni 2010 13:41

Med moderniteten ble dyr gjort til forskningsobjekter. Deres magi og tiltrekningskraft på oss mennesker har likevel ikke forsvunnet. Hvilken plass har dyreforskning innenfor humaniora i dag?