Aktuelle forskningssaker fra 2010

Publisert 20. des. 2010 13:31

– Det er den norske velstanden som holder juletradisjonene i hevd, sier folkeminneforsker Ørnulf Hodne.

Publisert 2. des. 2010 09:57

Til tross for myndighetenes internettsensur, er kineserne ivrige brukere av nettsamfunn. – Mye tyder på at nettsamfunnene i Kina kan tjene som sosiale sikkerhetsventiler, samtidig som de potensielt mobiliserer motstand for framtiden, sier stipendiat Cuiming Pang.

Publisert 10. nov. 2010 19:28

– Sharia er nærmest blitt et kamprop i Pakistan. Men de færreste vet hva sharia er, sier David Hansen. Ifølge hans funn er pakistanere flest radikale i ord. I handling, derimot, er de moderate.

Publisert 8. okt. 2010 10:58

– Kommunisme, terrorisme og andre ismer forenkler verden og kan lett bli brukt som redskap for å sette folk i bås – eller i fengsel, sier Ivo Spira. Han har undersøkt hvordan ismene formet det moderne Kina.

Publisert 21. sep. 2010 13:52

Globaliseringen som startet på begynnelsen av 1800-tallet har lagt forutsetningene for den religiøse fundamentalismen vi ser i dag, mener religionshistoriker Torkel Brekke.

Publisert 15. juni 2010 10:00

Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved UiO er i ferd med å bli et forskningssentrum for sammenlignende studier av meditasjon.

Publisert 15. juni 2010 09:59

Etter lang tids forberedelser og finpussing lanseres nå databasen Bibliotheca Polyglotta på fakultetets nye nettsider. Jens Braarvig, initiativtaker og ildsjel bak prosjektet, er godt fornøyd med resultatet så langt.

Publisert 15. juni 2010 09:04

Tema for konferansen er makt og museum.

Publisert 14. juni 2010 13:41

Med moderniteten ble dyr gjort til forskningsobjekter. Deres magi og tiltrekningskraft på oss mennesker har likevel ikke forsvunnet. Hvilken plass har dyreforskning innenfor humaniora i dag?