Forskningssentrum for meditasjon

Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved UiO er i ferd med å bli et forskningssentrum for sammenlignende studier av meditasjon.

M. D. Muthukumaraswami, National Folklore Support Centre, Chennai, India. Foto: Torbjørn Hobbel

Under ledelse av IKOS-forsker Halvor Eifring deltok 40 fremstående forskere fra ulike land i Asia, Europa og Amerika 12.-16. mai på konferansen Cultural Histories of Meditation på Halvorsbøle kurssenter.

Bildet viser en av dem - M. D. Muthukumaraswami, fra National Folklore Support Centre i Chennai i India.

- På konferansen ble det lagt frem historisk og antropologisk forskning om meditasjonsformer innen kristendom, jødedom, islam, sikhisme, hinduisme, jainisme, buddhisme, daoisme og konfusianisme, i tillegg til innlegg om biomedisinsk forskning, forteller Eifring.

Nybrottsforskning

- Meditasjonsforskning er ikke noe nytt, sier han, men denne konferansen og dette prosjektet er de første i sitt slag. Tidligere meditasjonsforskning har gjerne vært begrenset til enkeltstående tradisjoner, mens dette prosjektet er komparativt og spenner over alle større og flere mindre meditative tradisjoner i hele Eurasia.

- Den generelt manglende dialog mellom forskning på ulike tradisjoner har gjort dette store komparative prosjektet attraktivt for mange forskere, mener Eifring. Et tilleggspoeng er at tidligere meditasjonsforskning gjerne har vært rettet mot den sosiokulturelle konteksten, mens vi fokuserer på den meditative praksis.

Interessen for meditasjonsforskning er tydeligvis stor, og Eifring forklarer dette med at mange forskere ser at meditativ praksis står sentralt i ulike religiøse - og noen ikke-religiøse - tradisjoner. En del forskere har også egen erfaring med meditative øvelser og er interessert i å få et mer akademisk perspektiv på det hele.

Et mangslungent forskningsfelt

- Variasjonen i meditasjonsformer er enorm, slår Eifring fast. I noen tradisjoner grenser meditasjon mot bønn, i andre mot ritualer, mystikk, transe, shamanisme og til og med gymnastikk. Er meditasjon egentlig en naturlig kategori, eller er fenomenet så mangslungent at selve begrepet er en kunstig konstruksjon?

Eifring forteller at i tiden som kommer vil gruppen som møttes på konferansen, supplert med andre forskere, arbeide videre med å trekke ut overordnede konklusjoner av det mangfoldige materialet som ble lagt frem. Oppgaven blir å identifisere særtrekk og fellestrekk for forskjellige meditative tradisjoner og perioder.

De søker også NFR om finansiering til å fortsette arbeidet. I tillegg til videre forskning vil de også utarbeide en webbasert Encyclopedia of Meditation for å formidle forskningsresultatene til et større publikum.

Konferansen var for øvrig støttet av IKOS, PluRel, Kultrans, Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Chiang Ching-kuo Foundation og Research Center for Monsoon Asia.

Publisert 15. juni 2010 10:00 - Sist endret 1. apr. 2020 12:14