Dyrene inntar Galleri Sverdrup

Utstillingen Animal matters - dyr som ting og dyr som tegn åpner i Galleri Sverdrup fredag 11. mai.

Utstillingen er en del av et treårig forskningsprosjekt, ”Dyr som ting og dyr som tegn”, ved IKOS og er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet hører inn under Animal Studies, et relativt nytt forskningsfelt der man studerer de mange måtene som kultur og samfunn påvirker forholdet vårt til andre dyrearter. Utstillingen tar sikte på å løfte fram hvordan dyr blir gjort til ting, ’matter’, og å vise hvordan tingliggjøringen av dyr angår og berører oss, ’matters’.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av Brita Brenna, Adam Dodd, Guro Flinterud og  Liv Emma Thorsen fra IKOS, samt Siv Frøydis Berg, Nasjonalbiblioteket; Henry McGhie, The Manchester Museum; Brian Ogilvie, University of Massachusetts Amherst; Karen Rader, Virginia Commonwealth University; Nigel Rothfels, University of Wisconsin-Milwaukee.

Vitenskapelige artikler som kunst

Deltakerne i prosjektet ble bedt om å foreslå noen gjenstander som kunne inngå i utstillingen og som hver især mente ville belyse deres personlige bidrag til en antologi som snart vil komme ut på Penn State University Press. På denne bakgrunn ble kunstneren Bryndís Snæbjörnsdóttir kontaktet som sammen med Mark Wilson har laget utstillingen med utgangspunkt i de gjenstandene prosjektdeltakerne har foreslått for dem. Utstillingen er en tolkning av ni vitenskapelige artikler i form av en kunstinstallasjon ved hjelp av gjenstander, fotografier, bøker og tekster innlånt fra museer og biblioteker.

 

Utstillingen blir stående fram til 24. august.

 

Av Anne Stovner
Publisert 9. mai 2012 11:09 - Sist endret 11. jan. 2016 13:15