Hva var folk fra ditt hjemsted redde for?

Norge er full av gamle sagn om varulver, hekser og spøkelser. I et nytt interaktivt kart kan du finne historiene fra ditt hjemsted.

SKREMSELSFIGURER: Gamle sagn kan fortelle oss mye om hvordan folk før i tiden så verden – og ikke minst hva de var redde for.

En varulv gikk løs i Lindesnes i Vest-Agder, et gjenferd skremte folk på Senja i Troms, og to nisser sloss i Ullensvang i Hordaland. I Norsk folkeminnesamling ved Universitetet i Oslo finnes mange gamle sagn fra hele Norge. Disse ble samlet inn på 1800- og 1900-tallet.

– Sagn er en internasjonal sjanger, men med lokal stedfesting. Sagnene i vår samling handler om overnaturlige vesener, men det som skiller sagnet fra eventyret, er at sagnet utgir seg for å være sant, sier kulturhistoriker Line Esborg.

Tilgjengelig i digitalt kart

Norsk folkeminnesamling lanserer nå et digitalt sagnkart hvor hvert av sagnene i samlingen er plassert på det stedet i Norgeskartet hvor det ble samlet inn.

Den digitale plattformen er et samarbeid med Norsk Folkeminnesamlings svenske søsterarkiv, Institutet för språk och folkminnen. Det norsk-svenske kartet inneholder over 6000 sagn.

– Ideen er å gjøre samlingen tilgjengelig for alle. Mange er opptatt av sin hjembygd og hvilke fortellinger som ble fortalt der, og i dette nye sagnkartet kan alle som er interessert finne sagnene fra sitt hjemsted, sier Esborg.

I det digitale sagnkartet kan man få overblikk over antall sagn per område, lagre favorittfortellinger og dele dem med venner via sosiale medier.

Vil ha hjelp fra publikum

Line Esborg. Foto: UiO

Kartet skal bygges ut i løpet av året og Esborg håper på å få hjelp fra dem som bruker kartet.

– Dette er bare første fase i innsamlingen, og vi håper å bygge den ut med flere sagn og mer kunnskap om personene som samlet dem inn. Dersom folk har fortellinger fra sin hjembygd som ikke er med, blir vi veldig glade hvis de tar kontakt med oss.

Av Fillip-André Baarøy
Publisert 30. jan. 2018 09:35 - Sist endret 20. aug. 2018 16:36